Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Poortgebouw Viaduct 3

Het terrein voor de verbindingsweg in de 19de en begin 20ste eeuw

Op de kaart van Marcus Gerards uit 1562 hebben we al een beeld van het terrein met het Begijnhof, hoewel enigszins vervormd. Het Noorden ligt naar links. Geheel links zien we Oud-Sint-Jan (A). Centraal het Begijnhof (B), met rechts daarboven het Sashuis (C). De verbindingsgracht (D) tussen de Reie ten noorden van het Sashuis en het Capucienereitje is duidelijk weergegeven, bijna vertikaal naar beneden lopend in het midden. Aan de E hebben we de Begijnendoorgang (op latere kaarten ook de "Passage du Béguinage" genoemd), die doorloopt naar beneden en uitgeeft op de Oostmeers via een poortje (H), in de volksmond ook "het Koegat" genaamd (in het frans “Queu du Béguinage”).

Gerards 1

Nog meer naar rechts is er nog een gracht (J) getekend door Marcus Gerards tegen de Begijnenvest, die het zuidelijk deel van het Begijnhof afsluit. Het terrein van het Begijnhof was groter dan nu. Bemerk dat het terrein van het Begijnhof langs de Oostmeers afgesloten werd door een gracht waar zich het brugje van het Koegat (H) bevond en er stonden toen nog geen huizen.

Links van het Begijnhof ligt het halfrond van de Begijnhofringgracht, die Marcus Gerards niet tekent. De latere verbindingsweg met het Sint-Janshospitaal zal die bocht van het halfrond volgen. Tussen het Begijnhof en Oud-Sint-Jan bevindt zich de Zonnekemeers.

Bemerk hier onder de kadasterkaart uit 1811. Bovenaan rechts in het grijs: het Sint-Janshospitaal. Centraal de Zonnekemeers die in die tijd de “Nieuwe Meers” of de “rue du Soleil” was genaamd. Rechts: de Reie. Onderaan: het Begijnhof. Tussen de grachten aan de achterkant van de huizen aan de zuidkant van de Zonnekemeers enerzijds en de gracht rond het Begijnhof anderzijds, ligt er een open halvemaanvormig terrein: de bleekweiden van de bleker Vevey.

Kadaster 1

Bemerk dat de gracht ten zuiden de huizen van de Zonnekemeers aan de linkerkant aftakt naar het noorden onder die straat en aan de andere kant doorloopt over het terrein van het Sint-Janshospitaal. In de Noordoosthoek aan de hoek Zonnekemeers en de Reie valt het grote huis en atelier op van de brandewijnstokerij Van Strate die later rond 1900 de meubelmakerij van de familie Claeys wordt.

Daarnaast ten westen hebben we de werkmanshuisjes waaruit later rond 1835 het beluik van het Wevershof zal groeien. In de hoek aan de andere kant van de Zonnekemeers langs de reie ligt een ververij, waar in de tweede helft van de 19de eeuw het Koetshuis komt.

Poortgebouw

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Poortgebouw Viaduct 3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16