Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C9

Herbouwing blekerij Bekemans

Ook in 1886 volgde een gedeeltelijke afbraak en reconstructie van de blekerij Bekemans voor 11.178 Frank. De grondoppervlakte van de blekerij was intussen in 1886 door een "emprise" (inname van de pachtgrond) met 13 are verminderd van 1ha.15a.80ca tot 1ha.2a.80ca. Delacenserie werd op de hoogte gesteld dat de inname gebeurd was.

In 1887 was er een pachtvernieuwing met de blekerij Jacques Bekemans voor een periode van 9 jaar vanaf 1 januari 1888 tot en met 1896 voor 700 Frank/jaar. We lezen daar ook dat Louis Pick, steenhouwer, zich borg stelde. De verhoging naar 700 Frank was te wijten aan de kosten van de reconstructie in 1886, die gedragen waren door het BBG, gecompenseerd door bovenvermelde inname van een hap van 13a uit het pachtgebied van de bleekweide.

Op de kadasterkaart van 1889 zijn nu ook de aanbouwen aan het blekershuis Oostmeers 107 (C8/39) getekend aan de andere kant van de verbindingsgracht, daar waar nu Oostmeers 105 ligt. Op de kadasterkaart van Popp 1865 waren die er nog niet. Die waren dus waarschijnlijk het gevolg van de reconstructie van 1886. Bij een later pachtcontract in 1910 zien we dat daar een allegaartje van functionele koterijen in de loop der tijd werden bijgebouwd. Op dit kadasterplan zie we ook al het toekomstige tracé aangegeven van de nieuwe Gasthuisstraat, de toekomstige Professor Dr. Joseph Sebrechtsstraat.

Blekerij 96

In 1892 verkocht het BBG een stuk grond van de bleekweide C999 langs de Oostmeers aan de "naamloze maatschappij der werkmanshuizen". De grond zal gebruikt worden om er 4 werkmanshuisjes te bouwen, en kwam uit het stuk bleekweide dat aan Jacques Bekemans verpacht was. Het kwam dan ook in 1892 tot een nieuw pachtcontract tussen het BBG en Jacques Bekemans, waarin rekening werd gehouden met de nieuwe inkrimping van de bleekweide.

Blekerij 97

Op onderstaande moderne Geopunt-kaart ziet u bovenaan langs de Oostmeers de positie van deze vier huisjes groen omrand.

Blekerij 98

Jacques Bekemans overleed in 1895 op 72-jarige leeftijd. Zijn vrouw Maria Pick overleed reeds in 1884 op 58-jarige leeftijd. Ze werd dan vermeld als "blanchisseuse". Zijn dochters Ida en Aline namen vervolgens de verantwoordelijkheid voor de blekerij in de Oostmeers over.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C9

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18