Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C12

Het huis Pierre Vandamme - Oostmeers 105

We hebben niet kunnen nagaan wat er tussen 1923 en 1958 is gebeurd met de wasserij-blekerij De Wispelaere. Het woonhuis was zeker nog bewoond, maar in ieder geval zijn de aangehorigheden ten noorden van de verbindingsgracht in 1958 sterk vervallen. In dat jaar vraagt de GCOO (Gemeentelijke Commissie van Openbare Onderstand) een vergunning om een tehuis op te richten voor "ouderen van dagen" in de Oostmeers, op die plaats. Zie het ontwerpplan hieronder: bovenaan het plan van de tuinzijde, onderaan het plan aan de straat zijde. Tussenin het grondplan. Het gaat dus louter om het gedeelte wat nu Oostmeers 105 is, de vroegere aangehorigheden van het blekershuis.

Blekerij 105

Er ontstond een misverstand over welk deel van het complex in de aanvraag bedoeld was, aangezien in de begeleidende brief sprake was van het hoekhuis aan de Sebrechtsstraat. Dat hoekhuis dat overeenkwam met het hoofdhuis van de blekerij De Wispelaere was evenwel in 1958 bewoond en niet zo vervallen. Dus werd er een schetsje gemaakt. De gebouwen waarover het gaat in de bouwaanvraag zijn aangeduid met cijfers 1 en 2.

Blekerij 106

Hieronder is de schets van de bestaande toestand verder uitgewerkt door de betrokken ingenieur, aangezocht door het COO. Bovenaan zien we het grondplan van de bestaande toestand met aanduiding van de locaties 1 (het voormalige washuis) en 2 (het voormalige pomphuis, de motorplaats, de stoomketel en schoorsteen).

Blekerij 107

Volgens het grondplan van de bestaande toestand hieronder is het kot met de schoorsteen het laatste kot en dan volgt uiterst rechts nog een woonhuis (voormalige bergplaats en paardenstal). Aan de gevel langs de Oostmeers bevinden zich geen vensters, behalve aan het kleine woonhuis links.

Blekerij 108

Volgens het grondplan dat bijgevoegd was aan het pachtcontract 1910 (zie vorige pagina) zijn de locaties kijkend op de gevel van rechts naar links startend bij de doorgang met poort naar de Oostmeers, het Washuis, de pomp, de motor, de stoomketel, de bergplaats en de paardenstal. Als we het kot met de schoorsteen als referentie nemen betekent dit dat de bergplaats en paardenstal later omgevormd zijn naar een woning, en de andere koterijen omgevormd zijn naar stallingen. We vinden van die omvorming geen bouwvergunning terug. Is dit de woning met onderverhuring waarmee Marie De Wispelaere het aan de stok had met de COO?

De toestand van de constructies 1 en 2 werd door de ingenieur, aangezocht door de COO, als volgt omschreven. "Constructie 1 is in zeer vervallen toestand. Het moet oospronkelijk een stal geweest zijn. De vloer is in baksteen met een middengeul. De constructie heeft geen bepleistede muren en geen zoldering, geen vensters of deuren aan de straatkant. De dakbedekking is verdwenen. Constructie 2 is een volslagen ruïne, muur en dak zijn omzeggens volledig verdwenen. Beide constructies hebben een gemeenzame tuin. Het grondplan van het ontwerpplan voor het te renoveren pand voorziet in plaats van de 2 stallingen links een ruimte voor rokers en rechts voor niet rokers, het kleine huis blijft bestaan."

De conclusie is dat de voorgevel mag herbouwd worden (binnen het bestaand volume) maar de achterkant zoveel mogelijk moet behouden blijven. De stad Brugge kwam overeen met de COO om dit perceel zelf te gebruiken voor een huis om de diversiteit in de samenleving te bevorderen. In een akte verleden bij notaris Van Caillie in 1967 werd bepaald dat de stad Brugge het recht geeft van opstal en huur op het perceel C972r (dit is Oostmeers 105). Op basis daarvan bouwt de stad in 1971 het huis "Pierre Vandamme" voor de diversiteitsdienst (zie foto uit 1972 hieronder) De poort is een recuperatie uit de Ganzestraat, zie foto hieronder uit 1920 en verplaatst (zonder het gedeelte met beeltenis) rond 1965.

Blekerij 109

Blekerij 110

In 2016 verhuisde de Diversiteitsdienst naar de Hoogstraat nummer 9. Daarmee kwam die ruimte vrij voor een andere sociale dienst: de vzw Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", die het pand in erfpacht verkreeg in het kader van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw Brugge. Momenteel is Oostmeers 105 het adres van "Het Huis met Vele Kamers", waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en het herstelproces van elkaar en van vele lotgenoten kunnen bevorderen en versterken.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C12

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18