Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C15

Blekerij De Rebbe aan de Oude Gentweg

Om het verhaal van deze blekerijen verder te kunnen zetten moeten we even een omweg maken buiten het reeds besproken gebied. Aan de Oude Gentweg was er namelijk ook een blekerij actief, ongeveer tegenover de Jacobinessenstraat, waar het krankzinnigengesticht Sint-Domenicus zich bevond (maison d'aliéniés). Het huis C13/60 hoorde in de 15de eeuw tot een groot pand met de naam Kloefjespoort. In de 19de eeuw werd die naam ook gegeven aan een werkmansfortje op die plaats. Er was op het terrein een blekerij gevestigd met naam "De Rebbe", eigendom van de familie Ancheman. (cfr. J. Rau , Brugs Ommeland 2010/2 voor een uitstekend artikel over de geschiedenis van dit domein van blekerij tot de drukkerij "die Keure"). Op de kaart van Popp uit 1865 zien we de blekerij duidelijk liggen.

Blekerij 120

Deze blekerij werd uitgebaat door François Banckaert (°1771 +1842) die getrouwd was met Marie Jacqueline Dobbelaere (°1771 +1831, vermeld als blekerin). François Banckaert was de eerste Banckaert die vermeld werd op het adres in de Oude Gentweg C13/60. Voordien was Pieter De Ly er werkzaam als "bleekerbaes". Na de dood van Pieter De Ly zette zijn weduwe de blekerij in 1781 verder. François en zijn vrouw Marie Dobbelaere bouwden daarna de blekerij uit tot een blekerij van formaat met 6 knechten en 1 meid. Hun kinderen waren: Marie (°1795), Joseph (°1796 +1828, bleker), Charles (°1798), François (°1801), Anne (°1803), Pierre (°1804), Louis (°1806), Desiré (°1808) en Thérèse (°1810).

Hun dochter Marie Antoinette Banckaert (°1795) trouwde in 1857 op 62-jarige leeftijd met Charles Saison. Charles was geboren in 1814. Zijn vader was Louis Laurent en was in 1846 gestorven, zijn moeder was Eugenie Devos (°1781 +1847). Louis Laurent was beambte bij het vredegerecht van Ardooie. Rond 1857 werd het beroep van Charles vermeld als "particulier" (privaat persoon, als letterlijke vertaling wordt ook "bijzondere" gebruikt). Zijn eigenlijk beroep kennen we niet, hij woonde dan in Oostende. Zijn broer die optrad als getuige was bediende bij de griffie in Gent. Charles kwam dus uit een familie die meer op administratie was gericht. De oorspronkelijke familie Saison kwam uit Torhout.

Charles Saison kwam na zijn huwelijk in 1857 met Marie Banckaert in de Oude Gentweg wonen. Marie Banckaert was op dat moment de enige Banckaert die er nog als blekerin werkzaam was. Enkele jaren er voor waren er nog Charles Banckaert (°1798) die in 1847 stierf en Anne Banckaert (°1803). Anne verliet de blekerij in 1852. De andere kinderen waren al het ouderlijk huis uit.

Marie Banckaert stierf echter reeds in 1859, nauwelijks 2 jaar na haar huwelijk met Charles. Charles Saison blijft alleen over om de blekerij te leiden. Er was nog genoeg inwonend personeel om de blekerij voort te zetten. Men mag echter veronderstellen dat de werkzaamheden van de blekerij zijn favoriete bezigheid niet meer waren, wat ook later in ons verhaal zal blijken.

Mathilde Druck (°1824 +1900, blekerin) komende uit Dinant zette de blekerij in 1861 verder. Haar vader Joseph (°1789) was wolkammer en trouwde met Rosalie Lauwerijns (°1791). Haar ouders en familie kwamen mee inwonen. Mathilde bleef, voor zover we kunnen nagaan, ongetrouwd en wijdde zich volledig aan de blekerij en de familie. Zij wordt op de lijst van de blekers in Brugge in 1880 nog vermeld als juffrouw. Charles Saison kon blijkbaar de druk van het beleid van Mathilde en de familie niet aan. Hij hield het voor gezien en zocht andere mogelijkheden. Mathilde stierf in 1900, waarna de blekerij activiteiten in de oude Gentweg stopten.

In de familie was er ook een Antoinette Druck (°1850 in Dinant, "lingière" linnenjuffrouw). Ze trouwde met Louis Ghysels in 1871. Na de dood van haar man trouwde Antoinette opnieuw met Pierre Rodriguez (°1844, meubelmaker). Zoon Louis Rodriguez (°1883) vestigde zich in 1907 bij de familie in de Oude Gentweg in de oude blekerij en trouwde in 1909 met Eleonore Demuynck. Louis Rodriguez verbouwde de oude blekerij tot de meubelfabriek "L'Art Mobilier". De meubelfabriek kende bloeiperiodes maar ook tegenslagen. Rond 1935 werd de meubelfabriek geliquideerd.

In 1937 werd gestart met een rolschaatsbaan, genaamd "Stadium". Het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 was voor de rolschaatsbaan nefast. In 1942 startte Joseph Vanden Broele een drukkerij in de oude gebouwen van de L'Art Mobilier en noemde ze "Die Keure". Door de voortdurende nood aan uitbreidingen is de drukkerij uiteindelijk in 2006 overgebracht naar de Kleine Pathoeke weg 3 in Sint-Pieters. Heden ten dage is het terrein een hedendaags woningproject

Na deze omweg kunnen we terugkeren naar de blekerijen zuidelijk van het Begijnhof en de wedervaren van Charles Saison.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C15

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18