Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C6

Blekerij De Lelie

Op de hoek van de Oostmeers en de Professor Dokter Jozef Sebrechtsstraat staat er een prachtig gerestaureerd complex, bestaande uit een woonhuis (Oostmeers 107) en het huis Burgemeester Pierre Vandamme (Oostmeers 105).

Blekerij 88

Terugkerend naar de kaart van Marcus Gerards, is dit de blekerij die zal uitgebaat worden op punt 3 met het woonhuis op punt A.

Blekerij 89

Op de kadasterkaart van 1811 zien we de gebouwen staan op nummers C972 (Oostenrijks huisnummer C8/39) en C972bis (C8/38). De bleekweide is C973. Deze blekerij droeg de naam "De Lelie" en werd uitgebaat door een van de voornaamste blekersfamilies in Brugge in de 19de en 20ste eeuw : de familie Bekemans. Maar zij waren niet de eerste blekers op dit adres. Wie zijn dus de blekers die vóór Jacobus Bekemans in de Meersenbuurt werkzaam waren en meer specifiek op het domein C8/39 (het woonhuis en strijkhuis) en C8/38 (het looghuis), wat nu samengevoegd Oostmeers 107 is?

Blekerij 90

In de bevolkinsregisters van 1790-1812 vinden we Pierre Dupon(t) op C8/39 waar hij woonde (als adres wordt Begijnhof 13 vermeld) en C8/38 (looghuis) waar hij werkzaam was. Hij was in 1756 geboren en getrouwd met Anne Desoutere. Hij overleed in 1810. Zij kregen 6 kinderen: Pierre (°1790), Jacques (°1792), Jeanne (°1793), François (°1794), Marie (°1796) en Albert (°1797). De familie verhuisde in 1813.

Zijn opvolger, nog in januari 1813, was de bleker Pierre Banckaert (°1780) die met Jeanne Warnier (°1788) getrouwd was. Ze bleven er niet lang en ze verhuisden al in december 1813 naar de Arsenaalstraat nummer 16 (C11/56), naar de bleekweiden ten zuiden van de Bogarden waar het Bakkersreitje loopt. Was die snelle verhuis van de familie Banckaert een deel van een overeenkomst om de weg voor te bereiden voor de zoon Pierre Dupont (°1790), die er kwam wonen in 1814? Hij was getrouwd met Genevieve de Tilly (°1792). Ze kwamen van de Kalvariebergstraat nummer 12 (C11/6) waar er ook bleekweiden waren. Ze kregen een zoon Charles in 1814. Ze verhuisden in 1821 naar de Jan Van Eyckplaats nummer 4. Volgens het bevolkingsregister werd Pierre later als verdwenen vermeld in Lille.

Dan kwam in 1821 de blekerfamilie Johan Krekelberghe (°1784) er wonen. Ze kwamen uit de Zonnekemeers nummer 21 (nu nummer 33). Daar waren ook bleekweiden die vielen onder het beheer van het Begijnhof. Johan was getrouwd met Françoise Sabbe (°1783 +1846). Ze kregen 6 kinderen: Jean (°1809), Marie-Thérèse (°1813), Marie-Anne (°1816), Mathilde (°1818), Joseph (°1820), Desiderius (°1823) en Louis (°1827). Het gezin verliet het huis in 1852 een beetje in alle richtingen. Johan en dochter Marie-Anne verhuisden naar C3/57, het "Hoogste van Brugge" nummer 10. Zijn beroep werd dan geduid als "bijzondere" wat zoveel betekende als particulier (zelfstandige, rentenier of zonder beroep).

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C6

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18