Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C5

Huidige situatie Wevershof

Wat gebeurde er ondertussen met de bleekweiden waardoor de verbindingsweg tussen het Sint-Janshospitaal en de Minnewaterkliniek werden aangelegd? En wat gebeurde later wanneer de hospitalen verhuisden naar Sint-Pieters? Hieronder een beeld van de troosteloze grindparking voor het personeel langs de verbindingsweg rond 1975. Het woonhuis van de blekerij valt net buiten beeld aan de linkerkant.

Talid 5

In 1984 verwierf de stad de gronden in het kader van een ruil met de OCMW. De stad verwerft de blekerij en het voormalige blekershuis Bekemans Oostmeers 105 en 107 (C972 en C972bis) en de gronden waar de verbindingsweg loopt (C1019 en C999). De stad verkreeg al in 1967 een recht van opstal voor Oostmeers 105 voor het bouwen van het centrum Pierre Van Damme. Ze verwierf bij de ruil ook de ondergrond voor het aanleggen van de ondergrondse parking "Katelijne" (vroeger de parking Begijnhof genoemd). In ruil met een opleg gaf de stad stukken weiland aan de Geralaan en een stuk grond in de Sint-Paulusstraat. De OCMW verwierf de eigendommen van de COO door het KB van 1977 die de overdracht van de eigendommen regelde van de COO naar de OCMW. De COO verkreeg daarvoor op haar beurt de eigendommen van de BBG door verjaring vastgelegd, door de organieke wet van 1976 op basis van de grondwet.

De gronden waarop de verbindingsweg en de parking lagen zaten dus in de ruil. Die gronden werden vanaf dan stadseigendom. Het is eigenaardig dat het pand Zonnekemeers 33 (C1018) die de stad in 1975 al kocht ook mee in de ruil zat. Maar de verbindingsweg en de parking raakten in onbruik sinds de verhuis van het Sint-Janshospitaal en Minnewaterkliniek rond 1976.

In 1991 werd een nieuwe openbare straat met garageboxen en toegangsweg via de Oostmeers voor auto's en met het Wevershof voor de voetgangers en fietsers aangevraagd. De straat zal aansluitend met het Wevershof ook Wevershof noemen. De aanleg begon in 1994 naar ontwerp van architect Jean-Paul De Moor. Het oranje omcirkelde pand op de luchtfoto hieronder is het gerestaureerde blekershuis van de familie Van Vyve.

Blekerij 84

Hieronder nog een foto van rond 1975 met centraal de verbindingsweg, die loopt achter de huizen van de Oostmeers aan de rechterkant en verder doorloopt naar de kliniek in de achtergrond. Op deze foto is dat stuk nog niet onder water gelopen. Daaronder een foto uit 2017, waar het restant van de verbindingsweg dat nog bestaat onder water gelopen is.

Blekerij 85

Blekerij 86

Vóór het ondergelopen deel, werd een stuk van de verbindingsweg gebruikt om de tuintjes van de aanpalende huizen te vergroten en bereikbaar te maken via aan de achterkant aangelegde weg, die dus deel uitmaakte van de verbindingsweg. Bemerk wel dat dit deel van het terrein tussen de Minnewaterkliniek en het hekken hieronder op de foto de bleekweide C999 was die door de blekerij van Jacques Bekemans gebruikt werd. Waar is de tijd?

Blekerij 87

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C5

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18