Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C13

Het huis Oostmeers 107

In 1984 verwierf de stad het pand Oostmeers 107 in het kader van een ruil met de OCMW. De stad verwierf bij deze ruilakte het voormalige blekerijhuis Bekemans Oostmeers 105 en 107 (C972t en C972w), het blekershuis Zonnekemeers 33 (C1018a) en de gronden waar de verbindingsweg loopt (C1019s4). De stad verkreeg al in 1967 een recht van opstal voor Oostmeers 105, voor het bouwen van het centrum Pierre Vandamme.

De stad organiseerde in 1990 een publieke verkoping met toewijzing voorgezeten door notaris Christiaen Devos. De stad was vertegenwoordigd door burgemeester Frank Van Acker en Edmond De Meyer. De koper aan wie de koop toegewezen werd moest voldoen aan de volgende voorwaarden volgens het kohier van lasten en voorwaarden opgesteld in 1988.

Blekerij 111

- De koper moet het pand bewoonbaar maken binnen de 2 jaar anders een boete van 5000 Frank per maand vertraging.
- Er mogen geen commerciële activiteiten in het pand plaats vinden.
- Het pand is stadslandschappelijk waardevol. Het is te behouden en te restaureren.
- Het pand moet volledig gescheiden worden van de Oostmeers nummer 105 (C972R). De bewoners van het pand mogen geen uitweg nemen via nummer 105. Doorgangen moeten dichtgemetseld worden en het pand mag 1 eigen garagepoort in de voorgevel voorzien (max breedte 3m).
- Bijgebouwen mogen maximum 30% uitmaken van het niet bebouwde deel van het perceel met een maximum van 50 m² en slechts 1 bouwlaag bevatten.

Het bouwattest uit 1990 schreef bovendien voor dat alle gevels en daken moesten behouden blijven. De verkoop werd toegewezen aan de hoogste biedster Nicole Naeyaert. De bestaande (belabberde) toestand in 1990 ziet u hieronder.

Blekerij 112

In 1991 diende Nicole Naeyaert een bouwaanvraag in, maar die werd geweigerd omdat die, tegen de voorwaarden in van verkoop, de sloping van het pand en nieuwbouw voorziet. Bovendien paste de architectuurstijl van het voorstel als een fermette niet met het straatbeeld. De architectuurtaal had geen binding met de bestaande bebouwing. Er werden in 1992 nieuwe plannen ingediend.

Maar het bleek een lijdensweg te worden, want zij beging de grote bouwovertreding toch een muur van de bestaande lagere voorgevel te slopen. Er moest een geheel nieuw dossier ingediend worden met de volgende wijzigingen : nieuwbouw voorgevel en de inkom zonder omlijsting en dakkapellen met een sleepdak. De stad ging akkoord met de regularisatie, maar er moest wel een boete betaald worden. De definitieve plannen hieronder tonen bovenaan de gevel aan de Oostmeers.

Blekerij 113

Hieronder enkele foto's van de huidige toestand van de panden Oostmeers 107 en 105.

Blekerij 114

Blekerij 115

Blekerij 116

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C13

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18