Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C3

Blekerij Van Vyve

De halvemaanvormige blekerij aan de noordrand van het Begijnhof had zijn woonhuis aan de Zonnekemeers. Dit was kadasternummer C1018 met Oostenrijks huisnummer C8/17, tegenwoordig Zonnekemeers nummer 33. De bleekweiden hadden kadasternummer C1019 en het looghuis nummer C1019bis.

Blekerij 70

Marcus Mouffaert was de "Baas Bleker" die als eerste vermeld werd op dat adres. Tot 1812 was er bleker Ingelbert (Ange) De Baene (°1779). Hij trouwde met Cathérine De Poorter (°1779). Hun kinderen waren tweeling Jacques en Jean (°1802), Albert (°1803), Michel (°1805) en Pierre (°1807). De naam De Baene komen we later ook tegen in het verhaal van de blekerij Charles Saison. Bij hen woonde ook Joseph Vanden Broucke (°1782) in, "garçon blanchisseur".

Pierre De Baene (°1778) volgde in 1813 zijn broer Ingelbert De Baene op. Hij kwam uit de blekerij van de Calvariebergstraat nummer 12 en trouwde met Victoire Kesterman (°1780). Hij verhuisde in 1817 naar de Westmeers 103. Hun kinderen waren: Pierre (°1808), Philippe (°1810), Agatha (°1812), Isabelle en Charles (°1818).

Tussen 1817 en 1821 baatte Joseph Krekelbergh (°1784) uit de Gentpoortstraat de blekerij uit. Hij trouwde met Françoise Sabbe (°1783) en hun kinderen waren Jean (°1809), Marie (°1813), Anne (°1816), Mathilde (°1818) en Joseph (°1820). Hij ging met de ganse familie in 1821 naar de blekerij C8/39 aan de Oostmeers.

Joseph Vanden Bosch (°1778) die getrouwd was met Josefine Hieronssens (°1770 +1828) zette de blekerij in 1821 verder. Ze kregen de volgende kinderen: Marie (°1797), Anne (°1802), Isabelle (°1806) en Pierre (°1810). Joseph Vanden Bossch hertrouwde met Bauwens Brunonia (°1774) in 1829. In 1837 verhuisde hij naar naar de Wijngaardstraat nummer 14.

Pierre Van Vyve (°1798 +1884), vervoegde de blekerij in 1845. Hij trouwde met Marie Vanden Bosch (°1797 +1868) die er ook werkte als strijkster. Ze hadden samen een zoon: Franciscus (°1831 +1917). Deze Franciscus Van Vyve trouwde in 1857 met Rosalie Derycke (°1831). Zij was voordien huishoudster in het gezin van Pierre. Ze werden in 1859 officieel geregistreerd in C8/17. Ze kregen o.a. 2 zonen Eugène (°1858) en Oscar (°1860).

Een eerder gewone dienst aan de stad onder leiding van architect Isodore Alleweireldt was het uitkuisen van de stadsgrachten. We tonen hier een kwijting door het BBG aan Alleweireldt. We hebben daarbij een uitsnede van de kaarten van Popp uit 1865 aan toevoegd. Daaruit blijkt dat er een stadsgracht was die ontsprong op het terrein van het Sint-Janshospitaal en die dan over de Zonnekemeers liep naar de bleekweide van Van Vyve. Dit deel van de gracht werd al geëlimineerd (gedempt of ingekokerd?) tegen 1889. Op het plan hieronder loopt deze verder langs het Wevershof om dan de Begijnhofringracht te vervoegen, die vervolgens in de Reie uitmondt. Deze gracht is donkerblauw aangeduid op het plan.

Blekerij 73

Er is ook een tweede stadsgracht die ongeveer halfweg aftakt uit de begijnhofringgracht en die grens vormt tussen de bleekweide C1019 van Franciscus Van Vyve en de bleekweide C999 die dan door Jacques Bekemans wordt gebruikt. Die gracht loopt naar de Oostmeers en verder naar de Westmeers vanwaar het ingekokerd uitmondt in het Capucienereitje. In de gevel van een huis aldaar is er een gevelsteen die dat weergeeft: "Hier loopt der stede waterloop". Tussen de Oostmeers en de Westmeers takt die stadsgracht ook af in zijtak naar het noorden tussen de huizen. Op het plan is deze lichtblauw aangeduid.

Blekerij 72

Het BBG zorgt voor het grote onderhoud van de blekerspanden en maakt daarvoor elk jaar een bestek. Zie een voorbeeld uit het jaar 1869 hieronder.

Blekerij 74

Oscar Van Vyve (°1860 +1930), meester bleker, was weduwnaar van Justine Herpoel (°1831 +1894). Hij was de zoon van Franciscus Van Vyve. HIj hertrouwde in 1895 met Marie-Thérèse Van Acker (°1867), naaister, dochter van Louis Van Acker en Françoise Verkempinck. Hij woonde bij zijn huwelijk in d'Oude Gentweg C13/91 en was blekersknecht. Oscar overleed in 1930 en woonde dan in C1018, de Zonnekemeers 35 (nu nummer 33). Zijn zoon Alberic Van Vyve (°1898) nam in 1930 de blekerij in de Zonnekemeers over, die meer naar een wasserij was geëvolueerd, maar niet voor lang.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18