Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C7

De familie Bekemans

De familie Bekemans begon met Jacobus Ignatius Bekemans, geboren te Brugge in 1761. Jacobus Ignatius trouwde rond 1780 met Barbe Vanden Broucke (°1757). Voor 1812 woonde het echtpaar in de Westmeers nummer 96 (C6/18). Jacobus Ignatius werkte als wever (tisserand) en bracht het tot meester kleermaker. Ze kregen 9 kinderen maar 7 van de 9 worden niet ouder dan 1 jaar! In 1812 verhuisden ze naar de Westmeers nummer 22, C4/50. Dit is de plaats waar later de Congregratie van de Germana werd opgericht in de jaren 1880. Zie ook onze pagina's over De Germana, waarin later dan de bond Moyson en de bibliotheek Lode Zielens zich in de 20ste eeuw vestigden.

In 1814 werd Jacobus vermeld als "vendeur de bière" en later ook als herbergier. Barbe stierf in 1820. Jacobus hertrouwt in 1821 met Maria Verleye (°1800), die wordt vermeld als kantwerkster en later als huishoudster. Jacobus verhuisde op het einde van zijn leven nog twee maal: in 1838 naar de Westmeers nummer 82 (C6/32 en C1563) en in 1840 naar de Westmeers nummer 35 (C7/77 en C1526). Het zijn kleine werkmanshuisjes, waarbij hij telkens vermeld werd als werkman. Hij stierf er in 1840. Wanneer Maria stierf in 1850 in de Westmeers C4/50 wordt hij herdacht als herbergier. Jacobus is niet degene die de Bekemans blekerij heeft gestart, maar is wel de stamvader van de Blekersfamilie. Jacob en Maria kregen 8 kinderen. Het is hun zoon Jacobus Josephus Bekemans die de blekerijtraditie zal starten.

In 1852 kwamen de families Pick en Bekemans in het huis C8/39 wonen. Ze kwamen uit het huis C5/56 aan de Begijnenvest, die in die tijd doorliep tot de Boeveriestraat. Dat huis moest verdwijnen voor de spoorweguitbreiding naar het westen en Kortrijk. Het is belangrijk voor het verder verloop van het verhaal over Jacobus Joseph Bekemans om dieper in te gaan op de periode van het verblijf in huis C5/56.

Hieronder een uittreksel uit het bevolkingsregister op het adres Begijnenvest C5/56 met de namen van de mensen die in dit huis bij het gezin Pick gingen wonen. Het was niet vreemd dat die intrek in 1847 gebeurde omwille van het innemen van de bleekweiden ten zuiden van het Sint-Juliaangasthuis voor de nieuwe spoorverbinding met het westen en Kortrijk. Jacobus Josephus Bekemans (°1823) komt ook op de lijst voor. We zullen hem vanaf nu met zijn roepnaam Jacques noemen. Het valt op dat Hypolyte Pick en Jacques leeftijdsgenoten waren, terzelfdertijd kwamen inwonen en dat ze beiden vermeld werden als kleermaker, zoals ook de broer van Hypolyte, Joannes Pick (°1786). Het was waarschijnlijk de bedoeling dat beiden de stiel zouden leren. Jacques Bekemans zou daarmee in de voetstappen van zijn vader treden die het tot meester kleermaker had gebracht.

Blekerij 91

We merken op dat er ook een bleker inwoonde : Domenicus Derudder (°1781) die samen met de familie Pick vanuit de Boeveriestraat was ingetrokken in het huis C5/56 op 18 september 1847. In het huis aan de Begijnenvest/Boeveriestraat werd Jacques later vermeld als hulpbleker. Blijkbaar had Derudder hem overtuigd om de kleermakersstiel op te geven.

Jacques Bekemans werd ondertussen verliefd op Maria Pick (°1825), de dochter van Norbert Pick (broer van Hypolite en Joannes) en trouwde met haar in 1851. Maria Pick werd dan vermeld als strijkster. Behalve Derudder verhuisden allen in 1852 mee naar C8/39. De verhuis werd gezegend met een dochter Maria-Francisca (°1852) en zoon Louis (°1853). Later komen er nog heel wat kinderen bij. Norbert Pick (°1783) de molenaar sterft in 1853 en zijn vrouw Maria Puwé (°1789) in 1864.

Hieronder een uittreksel uit het bevolkingsregister van het jaar 1866 met de bewoners van het huis C8/39. Maria- Francisca die geboren werd in 1852 in het jaar van de verhuis naar de Oostmeers staat niet meer vermeld want ze stierf in 1856.

Blekerij 93

Jacques en Maria kregen 12 kinderen, waarvan er 10 in leven bleven. Zoon Victor stierf bij de geboorte. Maria- Francisca (°1852 +1856), Ludovicus (Louis °1853 +1925) werd priester in de Maagdenstraat D10, Emma Elisabeth (°1858 +1940) trouwde in 1881 met Charles Moens (°1857) die vleeshouwer was, Ida Augusta (°1855 +1929) volgde haar vader op als blekerin in de latere wasserij-blekerij in de Oostmeers 107 maar werd bij haar dood vermeld als zonder beroep en was ongehuwd, Joannes Petrus (ook Jean, Jan, Peter-Jan of Pierre genoemd °1857 +1937) trouwde met Euphrasia Van Hallemeersch en zal de blekerij in de Aarsenaalstraat uitbaten, Agatha (°1858), Aimé-Fidel (°1861) huwde in 1890 Carola Seys (°1859) die ten tijde van het huwelijk vermeld stond als strijkster, Charles Louis Leon (°1863 +1907) was priester, Marie-Josephine (°1860 +1886) werd kloosterzuster bij de Zusters van Liefde in Parijs, Hélène-Marie-Louise (°1865 +1937) werd kloosterzuster in het Instituut Sint-Jozef in Kwatrecht, Adeline (Aline °1866 +1930) volgde samen met Ida haar vader op in de wasserij-blekerij in de Oostmeers en bleef eveneens ongehuwd.

Ook op dit adres vermeld was Leopold Bekemans die schoenmaker was en uitweek naar Rijsel. Hij was de broer van Jacques. Jacques Bekemans nam de Blekerij dus in 1852 over van de familie Johan Krekelberghe. Hij is dan 29 jaar.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C7

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18