Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C2

Blekerij Jacques Slos

Even terugkeren naar de uitsnede van de kaart van Marcus Gerards van de vorige pagina.

Blekerij 71

Het omcirkelde huis links op punt A recht tegenover de straat die toen en nu de Garsoenstraat wordt genoemd, maar tijdens de Franse bezetting de Jagerstraat (Rue des Chasseurs) was "het Gheestkin" genoemd (Sestendeel OLV/605). Het huis werd later samengevoegd met de tussen 1562 en 1580 gebouwde huisjes OLV/606 t.e.m. OLV/614 en was in 1580 eigendom van Jan de Meestere. In 1593 kwamen ze in handen van de blekerij Jacques Slos. De bleekweiden komen uiteindelijk op punt 2 te liggen.

Het huis B aan de kruising van de Oostmeers met de verbindingsgracht tussen de Reie aan het Begijnhof en de Capucienenrei. In 1580 stond het bekend als een huis en blekerij aan het brugje, en was het woonhuis van Jacques Slos, op het perceel OLV/615. Het brugje slaat op het brugje waar de verbindingsgracht de Oostmeers kruist.

De huizen van punt A tot punt B waren dus eigendom van de bleker Jacques Slos. Rond 1600 kwamen de erfgenamen van Jacques Slos in het bezit van deze 11 huizen inclusief het blekershuis OLV/615. Ten slotte wordt dit geheel in 1684 en 1688 verkocht aan de "Infirmerie" van de Wijngaard (Begijnhof) via Michiel Vander Plancke. De Infirmerie was een aparte instelling van het Begijnhof, die vooral de zakelijke beslommeringen van het Begijnhof behartigde. In eerste instantie was dit ten behoeve van ziekelijke begijnen, vandaar de benaming "Infirmerie".

Op het moment van de verkoop pachtte Steven Hollebeke de blekerij. Het bleekhuis, spoelhuis en ander toebehoorten werden na de verkoop verder gepacht door hem. Het Begijnhof bleef eigenaar tot 1789 via De Infirmerie. Tijdens de Franse bezetting werd het Begijnhof geintegreerd in het Bestuur der Burgelijke Godshuizen (BBG). Maar het Begijnhof bleef een relatieve onafhankelijkheid bewaren, zodat de Infirmerie nog een tijd door kon werken. De Infirmerie stond o.a. in voor het verpachten en onderhouden van de vele eigendommen van het Begijnhof, zo ook de blekerijen. De Infirmerie en de BBG zullen toch moeite hebben om de pachtcontracten met de blekerijen te beƫindigen wanneer die blekerijen plaats moesten maken voor het nieuwe gebouw van de Zusters van Liefde rond 1880, ontworpen door architect Delacenserie.

We hebben niet kunnen nagaan in de archieven van het Begijnhof wat er gebeurd is met die huisjes en die blekerij tussen 1688 en 1811 toen de eerste kadasterkaarten aangemaakt werden. We zien wel dat de hele huizenrij aan de oostkant van de Oostmeers tussen de hoek van de verbindingsgracht tot aan de Garsoenstraat afgebroken werd. Enkel het huis "het Gheestkin" op C1000 met huisnummer C8/37 stond er nog. De rest had ondertussen plaats gemaakt voor bleekweide C999. De uitbating van de blekerij was dus op C1000.

Later in 1837 zal het huis bewoond worden door de wever Leonard Van Hollemeersch. De bleekweiden op C999 zullen dan door de blekerij die aan de overkant van de verbindingsgracht ligt gebruikt worden. Deze blekerij werd dan uitgebaat door Johan Krekelberghe.

Blekerij 69

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen C2

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18