Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / Outstanding Universal Value

Outstanding Universal Value

Intro

Een uiterst cruciaal document is de zogenaamde "Statement of Outstanding Universal Value". Elke Werelderfgoedsite beschikt van bij de erkenning over zo'n goedgekeurde SoOUV. Het is het allerbelangrijkste referentiedocument voor UNESCO en ICOMOS. Dit statement is een bondig overzicht van waarom de site een uitzonderlijke universele waarde heeft.

Ze omschrijft hoe er aan de criteria voldaan wordt, in welke "attributen" deze universele waarde aanwezig is en in welke mate van authenticiteit en integriteit dat nog steeds het geval is. Tot slot wordt kort ingegaan op de noden om de universele, uitzonderlijke waarde te beschermen en beheren.

Voor UNESCO en ICOMOS is het essentieel om een duidelijk overzicht te hebben van alle attributen of erfgoedelementen die bijdragen tot de OUV van een site. Er waren immers geen concrete regels opgelegd aan de talloze, allemaal zeer verschillende Werelderfgoedsites. Maar voor elke site wordt verwacht dat men een managementplan opmaakt om deze attributen en daardoor ook de OUV zo goed mogelijk te monitoren en te beschermen.

De volledige SoOUV van de Brugse binnenstad is terug te vinden op de website van Unesco. Het is een doorlopende Engelstalige tekst waarin we onderstaande attributen kunnen herkennen. Elk van deze attributen draagt bij tot de uitzonderlijke en universele waarde die maakt dat Brugge internationaal als Werelderfgoed erkend wordt.

1

1. De identiteit en continuiteit van een actieve en levende stad

De architectuur en morfologie van de stad getuigen van de vele belangrijke functies die in het verleden (en soms nog steeds) aanwezig waren: een centrum van grafelijke, stedelijke en kerkelijke macht, een van de belangrijkste handels- en financiële centra van Europa, een sterke religieuze aanwezigheid, een havenstad, reeds 200 jaar een toeristische bestemming,... De continuiteit van een rijke variatie aan stedelijke functies en een voldoende groot aantal inwoners zijn cruciaal voor het stedelijk leven.

2. Het middeleeuws patrimonium

Brugge heeft nog steeds een uitgebreid en belangrijk middeleeuws patrimonium. Enerzijds omvat dit materieel erfgoed: middeleeuwse gebouwen, bouwelementen (gotische schouwen, dakkappen, vloerconstructies met moer- en kinderbalken,...), afwerkingslagen en beschilderingen, archeologische restanten,... Anderzijds sluiten ook de overgeleverde archieven, roerende collecties. de schilderkunst en het immateriële erfgoed (bv. de verschillende processies die nog steeds doorgaan) hier ook bij aan.

3. de "revival"-periode

Zeer bepalend voor Brugge is de grote aandacht voor het erfgoed en het stadsbeeld dat vanaf het midden van de 19de eeuw ontstaan is. Naast de restauratie van het bestaande patrimonium, heeft de uitgebreide en kwalitatieve toepassing van de neogotiek en andere neostijlen tot een opmerkelijke visuele eenheid en tal van pittoreske en schilderachtige plekken geleid. Dit romantische beeld komt ook sterk terug in de literatuur en beeldvorming over Brugge.

4. Een architecturaal ensemble

Het Brugse stadslandschap is opvallend homogeen en gekenmerkt door een eeuwenlange "harmony of changes". Het aantal grote schaalbreuken is zeer beperkt, er is nog steeds een duidelijke hiërarchie tussen de architectura maior en minor. Tal van authentieke historische panden, specifieke stedelijke typologieën en ensembles zijn goed herkenbaar (godshuizen, begijnhof, kloostergebouwen, arbeiderswoningen,...) en vormen door toevoegingen in neostijlen of verzorgde invularchitectuur een zeer samenhangend geheel.

2

5. De Brugse morfologie

Brugge heeft een goed bewaarde middeleeuwse stedelijke structuur, waarbij de historische gelaagdheid vaak zeer goed af te lezen is. De verdedigingsstructuren van de eerste maar vooral tweede stadsomwalling zijn nog herkenbaar en deels bewaard. Dit geldt even zeer voor het netwerk van reien en de opeenvolgende sporen van havenactiviteit, de verbinding met de zee, de vroegere binnenhaven, Coupure, de handelskom,.. Ook de middeleeuwse percellering en het stratenpatroon zijn quasi ongewijzigd gebleven: radiale hoofdstraten leiden van de poorten naar het centrum, rond pleinen liggen belangrijke publieke functies en gebouwen, kleinere zijstraten, brandstraatjes,...

6. De Vlaamse Primitieven

Als wieg van de Vlaamse Primitieven was Brugge in de 15de en 16de eeuw een internationaal toonaangevend artistiek centrum. Er is nog steeds een belangrijke collectie aanwezig in de stad, die ontsloten wordt voor het publiek, voor educatieve doelen en wetenschappelijk onderzoek. De stad zelf is ook als achtergrond op tal van schilderijen aanwezig.

7. de skyline van de stad en de relatie met het Brugse ommeland

De skyline is zeer kenmerkend door de prominente aanwezigheid van een aantal imposante burgerlijke en religieuze monumenten (belfort, kerken, kathedraal,...) en het dakenlandschap (architectura maior versus architectura minor). De torens zijn vaak van ver zichtbaar bij het benaderen van de stad. Het contrast tussen het omliggende, open polderlandschap en de historische stad is in bepaalde zones nog sterk aanwezig. De grenzen van de historische stadskern zijn zeer tastbaar door de deels bewaarde tweede omwalling. Ook de typerende skyline werd meerdere malen afgebeeld als achtergrond in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven.

2

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / Outstanding Universal Value