Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 9

De huizenrij langs de Ezelstraat

Aan de Ezelstraat bevindt zich een rij huizen (nrs. 58-68) die nauw aansluit met de zuid-westkant van hoofdgebouw van het klooster. De ruimte tussen de achterkant van die huizen is gering en bovendien opgevuld met bouwvallige koterijen of niet onderhouden aanbouwen. De projectontwikkelaar Johan Vandendriessche stelde dat een dergelijke situatie de site van het Weylerkazerne onaantrekkelijk maakt. De stad volgde die redenering en gaf de toelating om de huizenrij te integreren in het Weylerproject met de nodige aanpassingen en respect voor de erfgoedwaarde.

Er zijn 3 huizen die de moeite waard zijn om nader te bekijken: Ezelstraat nr. 68, nr. 62 en nr. 60. Op de Brugse erfgoedwaarderingskaart staan deze panden rood ingekleurd, wat er op duidt dat zij een hoge erfgoedwaarde bezitten.

Weyler 52
Brugse erfgoedwaarderingskaart

Op het Geoportaal Onroerend Erfgoed zien we dat nr. 60 en nr. 62 aangeduid staan als "bouwkundig erfgoed". Hetzelfde geldt uiteraard voor de Weylerkazerne zelf. Echter, nr. 68 staat niet als bouwkundig erfgoed ingekleurd.

Weyler 53
Geoportaal Onroerend Erfgoed

En om het nog wat eigenaardiger te maken blijkt dat in de Inventaris Onroerend Erfgoed het pand op nr. 60 NIET (meer?) is opgenomen, want helemaal niet meer ingekleurd. Daar lijkt het er op dat nr. 68 wel is opgenomen (grijs ingekleurd), maar is er geen aparte beschrijving van terug te vinden in de inventaris. Ook blijkt nr. 68 niet vervat te zitten in de beschrijving van de Weylerkazerne zelf. Eigenaardig dus...

Weyler 54
Inventaris Onroerend Erfgoed

Op de volgende foto's ziet u de betreffende panden vlak voor de aanvang van de werken.

Weyler 55

Weyler 56

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 9

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12