Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 2

De kaarten van de site met de school en omliggende blijven ongeveer hetzelfde beeld vertonen, maar op de kaart van Sanderus uit 1641 is dat anders. Daar is er een groot gebouw onderaan de kapel bijgekomen, dat waarschijnlijk als schoolgebouw dienst deed. Het lijkt hier alsof deze gebouwen heel de breedte van het perceel innemen, wat in werkelijkheid niet het geval is. De kaart van Brugge uit 1745 vertoont betere verhoudingen en belangrijke verschillen. In vergelijking met de kaart van Sanderus is er op het perceel van de Theresianen een kapel en deel van het kloostergebouw bijgekomen.

Weyler 8
Kaart van Brugge uit 1745. Het domein van de Theresianen is blauw omrand.

De Elisabethschool aan de noord-westelijke kant werd van het Theresianenklooster aan de zuid-oostelijke kant gescheiden door een muur, waartegen de nieuwbouw van de restauratie rond 2020 gebouwd werd. Deze is op de kaart van 1745 aangeduid met een groene lijn. Het valt buiten de bedoeling van deze uiteenzetting om het verdere verloop van de Elisabethschool op deze site te beschrijven. We concentreren ons verder op het zuid-oostelijk gedeelte van de site dat de Theresianen kochten van de O.L.V.-Kerkfabriek.

Weyler 6
Kaart van Sanderus uit 1641.

In 1668 werd het kloostergebouw onder leiding en naar het ontwerp van de priorin M.L. de Sainte Thérèse opgericht. De uitvoering werd toevertrouwd aan meester-metselaars J. en D. Troostenberghe. De kerk werd in 1684 gebouwd. In 1731 kreeg die dan zijn huidige klokvormige geveltop o.l.v. meester-metselaar J. Floré. De kaart uit 1745 (zie hierboven) toont maar 1 vleugel van het theresianenklooster. De Ferrariskaart 1770-1777 toont nu een bijgekomen oostvleugel, de achtervleugel is nog niet geheel gesloten. Indien de betrokken kaarten nauwkeurig genoeg zijn kunnen we besluiten dat de grote kloostervleugels in verschillende fases zijn opgetrokken.

Weyler 9
Kaart van Ferraris uit 1777.

Weyler 4

Aan het einde van de 19de eeuw maakte archivaris Edward Gaillard een plattegrond op van het Theresianenklooster. Bemerk dat de straat naast de kerk hier verkeerdelijk Heer Jan Boone heet (hier aan de bovenkant van de kaart), dit moet de Hugo Losschaertstraat zijn. De werkelijke Jan Boninstraat ligt achter de volgende huizenblok. Alleen de gebouwen rond de kleine binnentuin (het kleine witte vierkant) worden klooster en kloosterpand genoemd, de gangen rond de grote binnentuin (de grotere witte rechthoek) worden de galerijen genoemd. Uit de latere luchtfoto's komt duidelijk het verschil naar voor tussen het eigenlijk klooster met rode pannen en de latere gebouwen met lichtgrijze platte daken.

Weyler 7
Plattegrond door E. Gaillard.

Weyler 10

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 2

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12