Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 10

Pand Ezelstraat nr. 60

Dit huis is belangrijk voor het verhaal van de Weylerlkazerne, omdat dit de woning was van de commandant van de kazerne in de voormalige kloostergebouwen. In 1886 waren de 3de en 4de Linie er gekazerneerd. Uit die Linies ontstond de 24ste Linie, en dit werd het regiment van majoor Weyler. Het boek "Brugge Garnizoensstad" vermeldt dat de laatste plaatscommandant van de "Brugse plaats" zijn burelen had in dit huis. Voor 1891 waren de functie van plaatscommandant en provinciecommandant gescheiden. Nadien nam de de provinciecommandant die functie over. Voor West-Vlaanderen werd het pand aan de Kuipersstraat 21 de vestigingsplaats voor de provinciecommandant.

Weyler 57

In 1865 werd een aanvraag ingediend en goedgekeurd voor restauratie door de "Garde du génie de Bruges". Deze restauratie omvat alleen het vervangen van vensterdorpels (les seuils) en het aanbrengen van een nieuwe laag crepi (crépissage). Het huis zelf is dus nog ouder. Let er op dat sindsdien de ramen van de verdieping verlaagd werden en dat de oculi van de zolder dicht zijn gemaakt. Ook de vensteromkaderingen zijn er niet op verbeterd.

Weyler 58
Verbouwingsaanvraag van 1865.

Waarschijnlijk dateert het huis van rond 1805 toen het klooster een militair hospitaal werd. Dit huis was verbonden met de militaire gebouwen wat op de kadasterkaart uit 1811 duidelijk te zien is. Het blauw gekleurde is eigendom van de militaire dienst, aangeduid met kadasternummer E-908.

In 1864 werd een aanpassing van de inkomdeur aangevraagd om het pand meer status te geven. Dit was waarschijnlijk ook de aanleiding om de hierboven vermelde restauratie uit te voeren. Verder zijn er geen bouwaanvragen meer ingediend tot 1946 toen door de dienst der militaire gebouwen een aanvraag werd ingediend voor het herplakken van de topgevel. Daarbij zijn waarschijnlijk de oculi dan gedicht.

Weyler 15
Kadasterplan van 1811.

Weyler 59
Verbouwingsaanvraag van 1864.

Het pand werd beschouwd als zeer waardevol erfgoed en vooral de inkomdeur kreeg dit predikaat opgeplakt. In 1988 vroeg de bouwheer de ombouw aan van de woning naar een handelspand en bewoning. Hier onder ziet u het plan van de bestaande toestand voor de verbouwing. Wat bijzonder opvalt is dat op dit plan de vensters van de verdieping nog hun oorspronkelijk hoogte hebben.

De bouwheer wilde de vloer van de zolderverdieping verlagen, wat ook een aanpassing vergde van de onderlinge structuren. Dat werd door de stad toen negatief geadviseerd. Het is van belang om hier wat dieper op in te gaan, omdat het verloop van de functiewijziging en daarmee gepaard gaande constructiewijzigingen de oorzaak zijn dat de erfgoedwaardering van het pand sterk naar omlaag ging en het in aanmerking kwam voor sloop.

Weyler 60
Tekeningen van de oude en nieuwe toestand in 1988.

De heer Golling verlaagde de zolderverdieping op een hoogst onoordeelkundige wijze, o.a. hierdoor verkleinden de verdiepingsvensters aanzienlijk, en daarmee ook het algemene uitzicht van het huis. De gevolgen waren dat de Dienst voor Monumenten en Onroerend Ergoed het pand op de waarderingskaart verlaagde van categorie rood naar oranje. De bouwheer van de huidige Weylerrenovatie besliste na het onderzoek van de stad om het pand af te breken, met akkoord van de stad. De vzw Erfgoedforum Brugge kon de merkwaardige inkomdeur redden van de sloop. De bouwheer verbond er zich toe om de inkomdeur te installeren aan de ingang tot de site als herinnering aan het kazerneverleden van het voormalige klooster.

Weyler 61

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 10

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12