Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 3

Het Franse bewind

In 1783 werd de Theresianengemeenschap opgeheven. Dat was de tijd van de keizer-koster Jozef II, die de kloostergemeenschap onnuttig vond. Jozef II richtte de "Kas van de Religie" op. Deze Kas moest de in beslaggenomen religieuze gebouwen beheren en de kloosterlingen begeleiden. De zusters Apostolinnen namen de leeggekomen kerk en het klooster in 1788 in gebruik. De orde van de Apostolinnen had vanwege hun onderwijsinstelling wel genade in de ogen van de keizer-koster. De gebouwen bleven wel eigendom van de "Kas van de Religie".

De orde van de Apostolinnen werd in 1680 gesticht in Antwerpen met als doel onderwijs te verstrekken aan arme kinderen. In 1717 kwamen enkele zusters naar Brugge onder impuls van de dynamische bisschop van Susteren om hier het kantklossen aan te leren. Aanvankelijk vonden ze onderdak tot 1788 in het klooster "Magerzo" in de Ganzestraat tot ze het leeggekomen kloostergebouw van de Theresianen in de Ezelstraat konden betrekken.

Maar in 1796 onder Frans bewind moesten ook zij de gebouwen in de Ezelstraat verlaten. De Franse bezetters eisten de gebouwen op en richten er rond 1804 een militair hospitaal in met de naam "l'Hôpital Militaire de l'Union nr. 18". Dit werd dus het tweede militair hospitaal in Brugge naast dat aan de Vlamingdam, dat al eerder ingericht was onder de Oostenrijkers. De Apostolinnen betrokken dan later het domein Adornes en langs de Balstraat bouwden ze een school. Tot rond 2022 konden ze hun kantklossen-onderricht daar verder uitbouwen.

In 1810 tijdens het bezoek van Napoleon werd de stad Brugge eigenaar van de 12 militaire gebouwen en de 2 militaire hospitalen (Vlamingdam en Ezelstraat). Vanaf 1811 begon het bestuur van het militair hospitaal in de Ezelstraat de medische activiteiten van het militair hospitaal aan de Vlamingdam geleidelijk over te nemen, dat toen al sterk aan het vervallen was en later werd afgebroken.

Weyler 11
Klooster van de zusters van Karmel aan de Schuttersstraat.

In 1815 werd de Theresianengemeenschap opnieuw actief. Ze verbleven tijdelijk bij de zusterkloostergemeenschap in Torhout. In 1833 vestigden ze zich in de Schuttersstraat in Brugge, grenzend aan de Hugo Losschaertstraat vlakbij hun vroeger kloostergebouw. Ze verbleven in de Schuttersstraat onafgebroken tot rond 2020, toen ze de kloostergebouwen verkochten bij gebrek aan opvolging...

Weyler 79
Twee zusters Karmelitessen of Theresianen

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / Weylerkazerne 3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12