Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D3

Evolutie van het gebied - deel 2

F. De kadasterkaart Popp 1865

Zeer grote veranderingen! De spoorwegen zijn aangekomen in Brugge. De spoorweg naar Gent werd ingehuldigd in 1838 en de aftakking naar Kortrijk werd gestart in 1846 tot Tielt en in 1847 doorgetrokken naar Kortrijk. Bovenaan ligt Het Zand met het station (1). Daaronder het Kapucijnenklooster (2) dat reeds deels afgebroken is om plaats te maken voor de sporen. Ook de Gloriebusstraat (3) is door de spoorweg afgesneden. Rechts ligt de Westmeers met links daarnaast het Kapucijnenreitje. Het Sint-Juliaansgasthuis (4) werd tussen 1837 en 1854 verder uitgebouwd tot tegen de spoorweg.

In het midden (5) tegen het Kapucijnenreitje is te zien hoe de blekerijen van Sint-Jan enigzins standhouden terwijl die van het Sint-Juliaansgasthuis grotendeels van de kaart zijn geveegd. De kromming van de Sint-Juliaansstadsgracht (6) is nog te herkennen maar nu doorsneden door de spoorweg naar Kortrijk. Tussen deze gracht en de spoorweg ligt het magazijn (7) van de spoorwegmaatschappij. In de spie tussen de spoorweg naar Gent en die naar Kortijk bevinden zich de remise (8) van de locomotieven en het atelier.

De Sapeurmolen is afgebroken, maar de Wijngaardmolen (9) staat er nog net, alsook de watermolen aan het Speitje.

Blekerij 137

G. De kaart Bouchez-Gecele 1870

Sinds de kadasterkaart Popp hierboven valt direct op dat het aantal sporen sterk vermeerderd is. Dit komt door de aanleg van de spoorweg naar Kortrijk in 1848 en de uitbreiding van het goederenverkeer, met de bouw van een goederenstation (1) rechts van de spoorlijnen. Het klooster van de Kapucijnen op het Zand is nu helemaal verdwenen. Daarbij zijn alle blekerijen in het gebied tussen de Boeveriestraat en het Kapucijnenreitje verdwenen. De blekerij ten oosten van het Kapucijnenreitje (2), de latere Van Sevenant blekerij, heeft niet geleden onder het uitbreidingsgeweld van de spoorwegen. Het Eiland (3) en de Begijnenvest zijn nu afgesneden van de doorgang naar het westen. De kromming van de Sint-Juliaansstadsgracht is nog gedeeltelijk herkenbaar (4). De watermolen van het speitje is nog aanwezig (5), maar de Wijngaardmolen is ondertussen (1866) afgebroken.

Blekerij 138

H. De kaart Salmon 1904-1907

Ondertussen werd in 1879 het eerste station dat te klein werd afgebroken en vervangen door een neogotisch gebouw. Deze kaart geeft weinig detail maar toont toch de ligging aan van een passerelle (1) helemaal onderaan naast de watermolen van het speitje, om voetgangers toe te laten de spoorweg over te steken. Meer info daarover vindt u op de volgende pagina. De doorgang van de Begijnenvest aan het Sint-Juliaansgasthuis is een tunnel (2) onder de spoorweg.

Blekerij 139

Op de volgende luchtfoto van rond 1917 zien we links bovenaan het neogotisch station (1), iets meer naar rechts het goederenstation (2). De spoorlijnen lopen vandaar diagonaal naar rechts onder. Iets meer naar boven loopt het Kapucijnenreitje (de donkere strook). Tussen het Kapucijnenreitje en de Westmeers is de witte vlek zichtbaar van de gevel van de blekerij van Van Sevenant (3). Links van de Minnewaterkliniek (4) is het Eiland gelegen, vandaar loopt de Oostmeers tot de Begijnenvest. De Begijnenvest dwarst met een passerelle (5) de spoorweg naar Gent-Brussel. Het tracé van de Begijnenvest is gemakkelijk te volgen door de donkere bomenring van links onderaan tot rechts vanboven.

Blekerij 140

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18