Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D17

De blekerijen van het Sint-Juliaangasthuis

De blekerij van Adriaen Degraeve

Juist boven de Zothuismolen C1628 bevond zich de blekerij C5/56, kadastraalnummer huis C1627, looghuis C1627bis en de bleekweide ernaast C1626, terwijl C1633 de Begijnenvest is. De blekerij bevond zich eigenlijk in die tijd nog op de Begijnenvest. Het bevolkingregister vermeldt Boeverie voor C5/56 als wijk en niet de Boeverievest die pas begint over de Boeveriestraat.

Blekerij 188

De blekerij werd door bleker Adriaen Degraeve uitgebaat (°1769). Hij huwde Jeanne Meyere (°1749). Na haar dood hertrouwde hij met Thérèse Claeys (°1776). Hij werd opgevolgd door bleker Bernard Moreeuw (°1781) die met dochter Maria Degraeve trouwde (°1786 +1849). Bernard verhuisde in 1838 naar C6/51. Daarna baatte bleker Jan Naeyaert (°1789) in 1838 de blekerij uit. Hij kwam uit de blekerij C6/51. Jan trouwde met de weduwe Thérèse Claeys.

De blekerij werd rond 1845 opgeheven voor de aanleg van de spoorlijn naar Kortrijk en door de uitbreiding van het Sint-Juliaansgasthuis. Die uitbreiding moest onder andere toelaten om de Sint-Juliaan instelling in 1842 ook open te stellen voor de opname van vrouwen.

De blekerijen ten oosten van het Sint-Juliaangasthuis

Het Sint-Juliaansinstituut (kadasternummer C1624) lag aan de Boeveriestraat. Daarnaast lagen een boomgaard (C1625) en moestuinen (C1623). Ten noorden van de moestuinen langs de Boeveriestraat aan het begin van de rijhuisjes lag een bleekweide C1621, die bljkbaar reeds rond 1820 werd opgeheven. Oostelijk lagen nog twee bleekweiden naast elkaar: C1622 achter het instituut en C1614 langs de Sint-Juliaansstadsgracht.

Blekerij 191
Tekening van het Sint-Juliaaninstituut door Charles Custis rond 1750.

Het is mogelijk dat de pacht van de beide blekerijen in 1837 al opgezegd werd door het Sint-Juliaansgasthuis voor de uitbreidingen aan de spoorwegmaatschappij. De blekers die er werkten zijn onbekend. Het is mogelijk dat bleker Pierre Van Hoorenbeke die gehuwd is met Jeanne Demeester en woonde in C5/48 beide bleekweiden uitbaatte.

De bleekweide C1621 werd na 1837 praktisch volledig ingenomen door de uitbreiding van het gasthuis. Op de volgende porseleintekening is de spoorweg naar Kortrijk net zichtbaar in de rechterbenedenhoek.

Blekerij 189

Het rechterdeel van de bleekweiden C1614 en C1622 werd voor het grootste deel ingenomen door de spoorwegbedding, de rest werd blijkbaar boomgaard. Op het Popp kadasterkaartje wordt de voetgangerstunnel (punt B) afgebeeld onder de spoorweg naar Kortrijk, in plaats van een passerelle zoals aan het Speitje bij de kruising met de spoorweg naar Gent-Brussel.

Blekerij 190

Punt A op het kadasterkaartje geeft de ligging aan van het kapelletje als referentiepunt, dat ook voorkomt op de porseleinkaart en geeft zo een idee van de uitbreiding links (zuidwaarts) ten opzichte van het kapelletje.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D17

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18