Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D14

De blekerij aan het Eiland

In de beschrijving van het huizenonderzoek dat startte vanaf 1580 voor de eerste kadasterregistraties, werd vermeld dat op het Eiland een huis met een blekerij stond. Het huis op de foto (uit 1973) stamt uit de 18de eeuw en herbergt nu de "eet- en praatkroeg De Stoepa". Toen heette het nog "Café 't Speijtje". Het huis ernaast met de puntgevel is herberg "Het Keizershof", en is 20ste eeuws.

Blekerij 179

Hieronder de kadasterkaart uit 1811. Er is inderdaad een schiereiland te herkennen. In het zuiden aan de overkant staat de wijngaardmolen. Rechts onderaan langs beide kanten van het verlengde van de Oostmeers zien we grachten. De gracht ten westen van het Eiland loopt door tot aan de Kapucijnerei. De noordkant van het Eiland is de verbindingsgracht zelf. Er zijn 2 bruggen die de Oost- en Westmeers verbinden met het Eiland. Het Eiland zelf is ook de naam van de straat die het Eiland snijdt vanaf de Oostmeers naar de westkant van de Begijnenvest en de molen. Het huis, huidige De Stoepa, is nummer C1606.

Blekerij 180

De bevolkingsregisters die starten in 1790 vermelden na 1790 geen blekers meer op het Eiland zelf. Op de kadasterkaart van 1811 worden er voor de blekerij slechts 2 panden getekend: het huis op de hoek met de Oostmeers met nummer C1606, en een aan de brug aan het einde van de Eilandstraat. Dit is wellicht het voormalig looghuis en heeft samen met de voormalige bleekweide het kadasternummer C1607.

De kadasterkaart uit 1865 toont dat het hoekhuis sterk werd uitgebreid (groen omrand, nummers C1606a en b) met huisnummers C6/53, 54 en 55a. Aan de zuidzijde van de Eilandsstraat zijn er werkmanshuisjes (oranje ormrand) gebouwd waar het laatste toch merkwaardig is en wellicht teruggaat op de voormalige blekerij. In eerste instantie gaat het om 4 huisjes. De kadasternummering is moeilijk leesbaar maar ze zijn alle afgeleid van het basis kadastraal nummer C1607 van de open ruimte die hier 1607e draagt. De huisnummering is afgeleid van het huisnummer van de blekerij C6/52/a en dan C6/52/2, /3 en /4.

Blekerij 181

Het valt op dat vele bewoners molenaars zijn. Niet te verwonderen met de 2 molens in de onmiddellijke nabijheid, van o.a. molenaar Van Pachtebeke (bevolkingsregister 1809-1830), Bruno De Brauwere (1790-1812) en Barremaeker (1830-1846). Barremaeker vinden we ook terug bij de watermolen aan de hongersnoodmolen.

De kadasterkaart uit 1889 hieronder toont de verdichting in de bebouwing in die tijd. De straat wordt nu "rue de l'ilot" genoemd. De huisjes zijn van rechts naar links C1607c en verder d, o, p, q, r en s.

Blekerij 182

Op deze luchtfoto zijn de huisjes zichtbaar vanaf de voorkant. In het groene kadertje is een uitbouw aangeduid, die mogelijk nog terug te herleiden is naar de voormalige blekerij.

Blekerij 183

Op de foto hieronder uit 1858, genomen vanaf de molenwal van de Wijngaardmolen, ziet u de achterkant van deze huizenrij. Links is een pand te zien van de blekerij aan die de overkant van het Kapucijnenreitje ligt. Daarnaast bevindt zich de stenen brug waarvan de duiker te zien is. Centraal op de foto is de eigenaardige vierkantige achterbouw zichtbaar. In de hoek rechts merken we de latere Stoepa met 1 bouwlaag. Links is de Sint-Salvator vaag zichtbaar, net zoals de belforttoren in het midden, en rechts zien we de spits van de O.L.V. kerk. De spits is nog in de stellingen. De waterpartij rechts onderaan is de uitsprong van het Speitje.

Blekerij 184

Hieronder hetzelfde zicht maar 2 jaar later, op een veel onduidelijker foto. De torenspits van de O.L.V.kerk is ontdaan van ziin stellingen. Het latere Stoepa gebouw is verhoogd en heeft nu een tweede bouwlaag. De eigenaardige uitbouw van het huis in het midden is zijn vensters en luiken kwijt, behalve 1 klein venstertje.

Blekerij 185

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D14

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18