Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D13

Kunstatelier De Wispelaere

Op het perceel C1575 baatte bleker Franciscus Ungeschikt (°1819 +1879) een blekerij uit. Franciscus was getrouwd met Sophie Moreeuw (°1840 +1878, kantwerkster). Zij was de dochter van Bernard Moreeuw (°1781) die bleker was in C6/51 aan de overkant van de Kapucijnenrei aan het Speitje. Francisus en Sophie verhuisden in 1866 van C6/51 naar C6/43 (C1575, huidig huisnummer 134). Jan Samijn (°1823) verhuisde met hen mee in 1866. Franciscus baatte de blekerij uit van 1866 tot aan zijn dood in 1879. Jan Samijn zette de blekerij activiteiten verder.

Blekerij 174

Amandus De Wispelaere (°1797 +1854) kwam in 1834 in Brugge in de Westmeers wonen op huisnummer C7/60. Het was ook het jaar dat hij met Marie Verriest (°1811 +1857, naaister) trouwde. Hij verhuisde in 1849 naar C7/62 en stierf in 1854. Hij werd dan vermeld als schrijnwerker. Marie Verriest verhuisde in 1855 met haar kinderen Marie (°1837), Pieter (°1839 +1925), Amandus (°1842), Leonie (°1849) en Louis (°1853) naar C7/72. Ze verbleef daar kort want ze verhuisde weer in 1856 naar B15/54 in de Suvéestraat. Maar het ongeluk achtervolgde haar. Marie stierf in 1857. Ze stond dan geregistreerd als werkvrouw. Pieter De Wispelaere verhuisde in dat jaar 1857 terug naar de Westmeers C7/55 waar hij van "ouvrier sculpteur" naar beeldhouwer evolueerde. C7/55 ligt schuin tegenover het huis C6/43, waar Catharina Brunet woonde.

Zij trouwden in 1865. Haar broer Auguste Brunet, steenhouwer, was getuige. In de huwelijksake werd Pieter officieel beeldhouwer genoemd. In 1865 verhuisden ze naar het huis huidig nummer 136, Oostenrijks nummer C6/44. Leonie De Wispelaere woonde bij hen in als kantwerkster en broer Amandus als timmerman. Het is niet duidelijk waar Pieter zijn vak geleerd heeft. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij al jaren contact had met zijn overburen, de boers van Catharina: Auguste (steenhouwer) en Modeste (beeldhouwer).

Het koppel verliet het huis C6/44 in 1868, terwijl Auguste Brunet er ging wonen. In 1909 woonde Pieter in de Westmeers huidig nummer 138, volgens het briefhoofd van zijn brieven (toen nummer 144). Pieter bebouwde uiteindelijk de ganse open hoek C1575 en C1581 voor zijn bdrijf. Aan het bewaarde huis is nog steeds volgende plakkaat te vinden op de toegangspoort.

Blekerij 175

De zonen van Pieter, Hyppolyte (°1868) en Alphonse (°1879 +1957) werkten zich op tot meesterbeeldhouwers. Alphonse trouwde in 1912 met Marguerite Martens en ging wonen in huis C6/44, huidig nummer 136). Zijn zoon Frans De Wispelaere werd kunstschilder. Maurice, een andere zoon van Pieter, werd bleker. Hij trouwde in 1910 met Maria Quintijn. Zij verhuisden naar Oostmeers 107, waar zij de blekerij van Bekemans overnamen.

Catharina Brunet, de vrouw van Pieter De Wispelaere, stierf in 1925. Ze woonde toen in het huis Westmeers huidig nummer 134 (toen 120, C6/43). Pieter bleef er verder met zijn gezin wonen en breidde rond 1906 zijn domein verder uit over de ganse hoek. 1906 is de datum die vermeldt staat op de op de geveltop van de gerestaureerde toeganspoort aan de Westmeers. Het is waarschijnlijk dat de uitbreiding van het atelier of magazijn dwars op de Reie op het perceel C1575, C6/43 nog gebeurde onder beheer van de steenhouwer Auguste Brunet en de beeldhouwer Modeste Brunet voor 1865. Voor een dergelijke activiteit is veel plaats nodig en natuurlijk ook een uitgebreide opslagplaats voor het te bewerken materiaal. Vergeten we echter niet dat 1865 ook de datum is van het huwelijk van Pieter De Wispelaere met Catharina Brunet en de verhuis naar C6/44. Door toedoen van Pieter werd het atelier vanaf 1865 verder uitgebreid. 1865 is dan ook terecht de stichtingsdatum van de kunstateliers "De Wispelaere".

In de 20ste eeuw heeft wasserij-blekerij Coppens zich hier gevestigd en paste het huis C6/43 (huidig nummer 134) en perceel C1575 aan volgens haar behoeftes. De beschikbaarheid van water en dus de nabijheid van de Kapucijnenrei was voor een wasseij-blekerij noodzakelijk. Het huis C6/42/2 (huidig nummer 132) werd dan gesloopt (voor een doorgang?). Het perceel C1575 (huisnr C6/43, nu nummer 134, en de bleekweide) werd uitgebreid met het huis C6/44, nu nummer 136. Het atelier of magazijn werd verder uitgebouwd tot aan de Reie. Aan de straatkant werden de rijhuisjes door Pieter gesloopt en vervangen door een rij garages.

Blekerij 178

Deze garages zijn ondertussen afgebroken en nu is deze hoek helemaal ingenomen door het recent gebouwd appartementscomplex "residentie De Wispelaere" van de nv Walls. Tot het complex behoren ook, behalve het kleine poort huisje nummer 138, het atelier of magazijn van het perceel C1575 en de garages van perceel C1574, allen onder Westmeers 120. De hoek heeft een hele geschiedenis doorgemaakt die niet onmiddellijk van de huizengechiedenis is af te lezen.

Blekerij 177

Het pand met de voormalige toegangspoort tot het domein De Wiselaere werd door de bouwheer nv Walls gespaard. De cartouches links en rechts van het venster boven de poort geven het jaartal weer van het pand: 1906, maar het is nog moeilijk leesbaar.

Blekerij 176

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen D13

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18