Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B9

Het Fraeyhuis

In 1913 dient Ludovicus Fraeys de Veubeke een bouwaanvraag in om een paleis te bouwen in het blekersdomein dat hij heeft aangekocht. Bij deze gelegenheid wordt ook een een aanvraag ingediend voor de restauratie van het strijkershuis van C961 als conciergerie. Bij de bouwplannen vinden we ook plannen terug van de bestaande toestand vooraleer het strijkershuis wordt gerestaureerd. Zie hieronder.

Blekerij 43 Het plan van de bestaande toestand. Zuidgevel bovenaan.

Hieronder dezelfde maar zwaar gerestaureerde gevels. De kwaliteit van de foto's is niet optimaal wegens de zeer slechte verlichting in de leeszaal van het stadsarchief en de bijna onzichtbaar geworden tekeningen.

Blekerij 44 Het plan van de vernieuwde toestand. Zuidgevel bovenaan.

Ludovic Fraeys de Veubeke (°1882 +1952) was rechter bij de rechtbank van 1ste aanleg in Brugge en president van de balie. Hij was ook een verwoed fotograaf vooral van ingekleurde afdrukken. In 1929 werd hij in de adel verheven als "écuyer" (jonkheer). Hij trouwde in 1907 met Elisabeth Marie Begerem (°1882 +1967). Hij wilde een paleis bouwen dat bij zijn positie past. Daarvoor doet een beroep op de architect Theo Raison, die gekend is voor zijn neobarokke stijl. Een stijl van die tijd die past bij zijn ambities.

Hieronder een foto van het Fraeyhuis na 1913 met de conciergerie tussen het huis zelf aan de linkerkant en de Hongersnoodmolen rechts achteraan. Op de voorgrond midden zien we de pas aangeplante lindenrij die nu nog bewaard is in het Minnewaterpark, en links onderaan het terrasje.

Blekerij 45

Hieronder het inplantingsplan van de gebouwen op het plan van Ludovicus Fraeys de Veubeke 1913: Het plan bevat het ganse voormalig blekersdomein van het Minnewater tot aan de Hongersnoodmolen.

  • 1. Het Fraeyhuis.
  • 2. Het conciergehuis met de poort naar de Hongersnoodmolen. Het is een van de bewaarde restanten van de blekerij en later ook van het Fraeydomein.
  • 3. De remise en de garage.
  • 4. De brug over de stadsgracht en de aanleg van de weg. Dit is de bovenvermelde lindenrij. Dit zijn de hier nauwelijks zichtbare puntjes.
  • 5. Het terras met de aanleg van de kade aan het Minnewater. Het terras en de weg ernaar toe is nog steeds goed te traceren in het huidige plan van het Minnewaterpark.

Blekerij 46

Hieronder de plannen van respectievelijk de westgevel en de oostgevel in 1913.

Blekerij 47 Westgevel Fraeyhuis

Blekerij 48 Oostgevel Fraeyhuis

Blekerij 49

De toegang tot het domein was het Sint-Arnolduspoortje, horende bij de conciergewoning. Op de kaart van Marcus Gerards uit 1562 is daar al een voorloper van op te merken als toegang tussen de bleekweiden en de Katelijnevest met de Hongersnoodmolen. Later wordt het poortje geintegreerd in de blekerij van Banckaert, in 1913 in het domein van Fraeys de Veubeke en tenslotte in het Minnewaterpark.

Blekerij 50

Blekerij 52

Na de dood van Ludovic Fraeys de Veubeke in 1952 wordt het leeggekomen huis door een school gebruikt. In 1967 sterft Elisabeth Bergerem. Bij hun huwelijk in 1907 was bedongen dat bij het sterven van Ludovic 1/4 zou gaan naar de weduwe en 3/4 naar de kinderen: Jean-Marie, Anne en Bauduin. In 1967 verviel het ganse goed aan de kinderen. Einde jaren zestig komt het Fraeyhuis opnieuw leeg te staan en begint het af te takelen. Het wordt uiteindelijk verkocht op 28 april 1969 aan baron Jacques Kervijn de Volkaersbeke. Scaldimo, een immobiliën maatschappij, vraagt een slopingsvergunning aan op 28 juni 1969.

Baron Jacques Ernest Kervijn de Volkaersbeke breidde het terrein uit in 1969. Het terrein dat paalt aan de Katelijnevest bestaat uit C956b en C961i. Hij kocht ook de huisjes die de 8 zaligheden worden genoemd in de huidige Minnewaterstraat. De NV Agence Generale Automobile de la Flandre Occidentale (Autowest), waarvan Jacques Kervijn de afgevaardigde bestuurder is, kocht een terrein in 1972 van de kinderen Crombrugge de Looringe dat bestaat uit de huizen nummers 57 t.e.m. 67 in de Arsenaalstraat en een blok uitgevende op de Katelijnevest C951c, C952c, C952c/2, C954k en volgende van die rij, C955, C956, C959 en C960. De kinderen Crombrugge hadden het terrein gekocht van de SV Brasserie du lac in 1965. De Brasserie du Lac had ook een deel verkocht aan de VZW Sancta Maria uit Varsenare. De NV Autowest kocht beide delen aan in 1972.

Blekerij 54

Het Fraeyhuis werd reeds in 1969 gesloopt. De bedoeling was op het terrein een soort villawijk te bouwen. Een bouwvergunning voor een verkaveling werd gelukkig geweigerd. De stad had het plan opgevat om op het vrijgekomen terrein een park in te richten. In 1974 verkochten Jacques Kervijn en de nv Auto-West alles aan de stad Brugge onder het burgemeesterschap van Michel Van Maele. In 1979 werd het Minnewaterpark officiëel geopend.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B9

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11