Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B4

Het Egmond hotel

De teloorgang van de blekerij van Jan Bekemans gaf de gelegenheid aan Ludovic (Louis) Fraeys de Veubeke om de blekerij op te kopen. Ludovic had al in 1913 in het zuiden van dit gebied het terrein van de blekerij Antoon Banckaert opgekocht en er het Fraeyhuis op gebouwd (zie verder). In 1929 diende hij een bouwaanvraag in om de bestaande gebouwen van de oude blekerij van Bekemans om te bouwen en te vergroten.

Het titelblad van de plannen bij de bouw vermeldt dat het gaat om een vergroting van een bestaand gebouw gelegen op het privaat eigendom van Fraeys de Veubeke, dat deel deel uitmaakte van de site van het Fraeyhuis. Fraeys moet blijkbaar na het faillissement van Jan Bekemans het terrein hebben opgekocht en toegevoegd aan het terrein van het Fraeyhuis.

Op het kadasterplan van 1899 hieronder zien we echter nog geen bebouwing staan waar dus later het Egmondhotel zal komen. Op die plaats ligt nog de blekersgracht. De bouwaanvraag betreft dus niet het blekershuis van Bekemans, maar een gebouw dat ergens tussen 1899 en 1929 moet gebouwd geweest zijn op de ondertussen gedempte blekersgracht. Het toekomstige hotel is lichtrood aangeduid op deze kaart.

Blekerij 26

Blekerij 20

Blekerij 21

Het plan hierboven toont het geslaagde ontwerp van de voorgevel van het vergrote huis. De architect was Theo Raison, die ook het Fraeyhuis bouwde. Hij was in Brugge bekend om zijn zeer gedetailleerde neo-barokke gebouwen. Merk daarbij het jaartal 1636 op, dat op de linkergevel met de ankerijzers wordt aangegeven. Het is in ieder geval geen verwijzing naar een blekerij van die tijd. Op het bouwplan van 1929 zien we de oorspronkelijke gevel zonder dit jaartal. Het was het huis dat dwars staat op de Minnewaterstraat in het verlengde van het laatste huis C54/2 (kadaster nummer C955i), huidig huisnummer 13. Maar in de 19de eeuw is op de kadasterplannen niets te merken van een pand op die plaats.

De wens van Ludovic Fraeys was om op die plaats een groots huis te bouwen wat in de plannen euphemistisch een "vergroting van het bestaande gebouw" werd genoemd. Het jaartal 1636 is waarschijnlijk een historiserend detail dat Fraeys wilde toevoegen om het gebouw meer alure te geven? Of eventueel dat Ludovic of de architect zich voor dit jaartal had gebaseerd op het plan van Marcus Gerards, waar er wel een blekershuis in die stijl is getekend?

Blekerij 22

Het grondplan hieronder laat zien welk deel van het pand teruggaat naar het oud gedeelte (in het zwart getekend) en welk deel de vergroting uitmaakt (in het rood getekend).

Blekerij 23

Voor wie het huis bestemd was weten we niet. In een brief aan de stad vroeg Tony Begerem in 1935 een verandering aan van de bouwplannen. Hij liet uitschijnen dat het project tot dan nog niet uitgevoerd was en dat hij pachter was geworden ten gevolge van een cijnspacht van de grond. Hij vroeg dat de stad de vergunning tot verbouwen zou willen toestaan met wijziging van de naam. Tony Begerem gaf hetzelfde adres op als Ludovicus Fraeys. Tony was wellicht familie van Elisabeth Begerem, de vrouw van Ludovicus. Het huis was dus waarschijnlijk voor hem bestemd.

Na de dood van Ludovicus Fraeys is het gebouw herbestemd als hotel. In 1984 wordt voor de ombouw van woonst naar hotel een bouwaanvraag ingediend met behulp van de Duitse architect Alfred Von Soden uit Neufrauenhofen, Duitsland, met medewerking van Werner Desimpelaere van ontwerpbureau Groep Planning.

In 1986 vroegen zij een uitbreiding van 4 kamers om het hotel rendabel te houden. De aanvraag werd aanvankelijk geweigerd op basis van de bestemmingen van de percelen in het bestemmingsplan 1970. Een compromis werd uitgewerkt dat onder meer een aanpassing behelsde van het BPA en waarbij de stad een stuk groen achter het hotel verkocht aan Alfred Von Soden zodat de uitbreiding kon gebeuren aan de achterkant. Wel mocht maar 30% bebouwd worden conform het het bestemmingsplan. Merk op dat Von Soden blijkbaar de eigenaar is.

Hieronder een uitsnede van het bestemmingsplan van 1970, waarin het hotel Egmond ligt. Het hotel is de donkerbruine bebouwing op dit plan.

Blekerij 24

De uitvoering van de plannen hebben een 3 tal jaar geduurd (1986 - 1989) vooraleer alles rond was. Hieronder de huidige toestand van het hotel. Let er op dat het jaartal 1636 niet meer voorkomt op de linkergevel. Waarschijnlijk heeft dit er zelfs nooit op gestaan, ondanks de oorspronkelijke plannen.

Blekerij 25

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B4

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11