Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B8

De blekerij Antoon Banckaert

Tijd om te focussen op de blekerij aan de zuidkant van het gebied oostelijk van het Minnewater. Hiervoor moeten we ons concentreren op het huis dat op perceel C961 staat, ook bekend als C11/39. Op de kadasterkaart van 1811 hier onder bevindt dit zich halverwege aan de rechterkant. De bijhorende bleekweide is C962. Het perceel C961 heeft twee gebouwen: bovenaan het woonhuis en onderaan het strijkhuis. C960 is een woonhuis (C11/38) en op C959 staat de Hongersnoodmolen (C11/37).

Blekerij 40

In 1790 en ervoor was Frans Van Hollebeke (°1756 +1825) bleker met 4 inwonende knechten in C11/39. Hij trouwde met Thérèse Verstraete en Frans stierf in 1825. Dan kwam in 1826 Agnes Duysburgh (°1790), zij was "wastebleker". Zij kreeg hulp van haar broer Carel (°1800) die bleker was en haar zus Rosalie (°1802) ook "wastebleker". Zij verhuisden naar de Peterseliestraat in 1830.

Hieronder een foto rond 1902 met de blekerij C11/39 met witte gevels in de voorgrond. Achter de blekerij staat de hongersnoodmolen.

Blekerij 41

In 1830 baatte Pieter Banckaert (°1780) de blekerij uit. Hij kwam dan uit de Langerei (E10/22). Hij huwde Joanna Warnier (°1788) en ze kregen 4 kinderen: Frans (°1815), Mathilde (°1829), Pieter (°1820) en August (°1824). De ganse familie verhuisde in 1832 naar C11/19 (Katelijnestraat). Anna Moerloose (°1780 +1843), weduwe van Antoon Banckaert (°1877 +1832), kwam naar de blekerij C11/39 in 1841, komende uit de blekerij van haar man aan het Minnewater C11/54 (kadaster C957) samen met haar kinderen Anna (°1820), Sophie (°1821) en haar zoon Antoon Franciscus (°1823 +1901). Bij hen woonde ook Pieter Banckaert (°1780) in, die getrouwd was met Joanna Warnier.

De kinderen van Anna Moerloose zetten de blekerij verder. Anna Moerloose stierf in 1843. Antoon Franciscus Banckaert (°1823 +1901) zette de blekerij verder en trouwde in 1851 met Jeanne Dely (°1833 +1874). De volgende kinderen kwamen voort uit dit huwelijk: Emma (°1852), Felecita (°1853), Antoon (°1855), Florimond (°1857), Emerence (°1858), Richard (°1859), Leontine (°1861) en Philemon (°1862). De gezusters Emma en Felicita Banckaert namen de blekerij over. Het is niet duidelijk of ze ook de activiteiten van de blekerij overnamen. In ieder geval hielden ze zich wel nog bezig met het beheer van het domein.

In 1903 wilde de stad het Minnewater uitbaggeren. Met de baggerspecie wilde ze de gracht juist voor het strijkhuis dempen. Op de kadasterkaart hierboven is dit de brede gracht tussen C962 en C963, ook zichtbaar op de foto hieronder. Bedoeling was de grond bouwrijp te maken. Er ontstond grote ongerustheid bij de omwonenden o.a. de gezusters Banckaert en Henri Maqué van de minoterie of meelfabriek, de Hongersnoodmolen. Het Journal de Bruges van 12/02/1903 maakte daar melding van. Ze vermoedden dat de stad er een chic woonkwartier wilde bouwen "des villas élegantes", wat ook later weer als idee zal opkomen.

Blekerij 42

Dat de gezusters het argument gebruikten dat het water van de gracht noodzakelijk was voor de blekerij activiteiten wijst erop dat ze nog actief betrokken waren met de blekersstiel. Ook Henri Macqué mengde zich actief in de discussie. Het dispuut concentreerde zich uiteindelijk rond de vraag wie de eigenaar was van de gracht. Uiteindelijk bleek dat de stad de blote eigenaar was en de familie Banckaert een erfdienstbaarheid had.

De zoon Antoon Banckaert (°1855 +1923) zette de blekerij uiteindelijk niet voort. Hij trouwde met Marie De Zoete (°1857 +1884). Ze kregen een dochtertje Odila (°1879 +1900) en een zoon Antoon (°1881). De familie Antoon Banckaert verliet de blekerij in 1879. We vinden ze terug in Sint-Michiels. Antoon was dan bediende bij de spoorwegen van de staat. In 1886 hertrouwde hij met Valentine Verhaeghe uit Loppem (°1860 +1898). Hij hertrouwde nog eens in 1901 met Leonie Damman (°1843). Antoon Franciscus Banckaert stierf in 1923.

Rond 1910 liet Ludovic Fraeys de Veubeke zijn oog vallen op het domein van de blekerij en de familie Banckaert verkocht de blekerij aan hem. Daarmee kwam een einde aan de blekerij activiteiten van de familie Banckaert op de blekerij C11/39.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Blekerijen B8

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11