Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 8 tot 10

10-puntenprogramma voor een mooi en leefbaar Brugge

8. De verloedering van de stad tegengaan

De wildgroei van terrassen op het openbaar domein beletten. Schreeuwerige lichtreclames, uithangborden, ... laten verwijderen. Meer aandacht hebben voor uniform, passend en ergonomisch straatmeubilair zoals zitbanken. De bevoegdheid van de Commissie voor Stedenschoon uitbreiden tot het openbaar domein. Onbetamelijke situaties verbieden zoals etende toeristen op de sokkel van het standbeeld van Breydel en de Coninck en zonnebadende jongeren aan de Sint-Salvatorskathedraal. Maak van Brugge geen pretpark.

Het massatoerisme heeft ook een nefaste invloed op de winkelstraten. Zie de vele storende en imagoverlagende nachtwinkels en op toeristen gerichte praline-, bier- en tabakswinkels, dikwijls zonder bewoning. Deze "katelijnisatie" dient door het Stadsbestuur gestopt te worden. Dit is ook het geval voor de raamverkoop en de hinderlijke publiciteit op de voetpaden.

9. De participatie van de burgers beter organiseren

Informeer de burgers en geef hen echte inspraak. Betrek de buren en burgerinitiatieven zoals de erfgoed- en natuurverenigingen in een vroege fase bij nieuwe projecten en mobiliseer hun competentie. Dit maakt een tijdige bijsturing mogelijk en zal achteraf ook veel protesten en procedures vermijden. Zie naar buitenlandse voorbeelden (o.a. Bordeaux). Beperk de impact van de projectontwikkelaars en vermijd elke schijn van belangenvermenging. Negeer de schade niet langer die door graafwerken voor ondergrondse parkeerplaatsen aangericht wordt aan de gebouwen in de buurt.

De nieuwe decreten en regels voor omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken bemoeilijken de inspraak van de Milieu- en Erfgoedorganisaties. Ze zullen tot voortdurende conflicten van burgers en Erfgoedorganisaties met het Stadsbestuur leiden.

Creƫer ook meer klaarheid ten opzichte van de burgers en projectontwikkelaars. Communiceer daartoe duidelijk de voorwaarden voor projectontwikkeling in deze werelderfgoedomgeving. Wijs er de bouwheren, architecten en aannemers op dat pogingen om de voorschriften te negeren niet getolereerd zullen worden. Stel maatregelen op om de bewuste creatie van leegstand en verkrotting tegen te gaan en dwing ze af. Sanctioneer het niet naleven van bouwvoorschriften en maak van regularisaties van bouwovertredingen een uitzondering.

2

De ondergrond in de binnenstad is zeer onstabiel. De aanleg van ondergrondse parkings heeft telkens schade veroorzaakt aan de gebouwen in de buurt. Ook andere graafwerken moeten zoveel mogelijk vermeden te worden. De Stad moet strikte voorwaarden opleggen en de slachtoffers steunen als het in schadegevallen tot juridische procedures komt.

10. Ontwikkel globale visies

Het ontwikkelen van een "State of Conservation" en "Managementplan" voor de Unesco en een studie over de stadstuinen zijn stappen in de goede richting, tenminste als ze nadien ook gerespecteerd worden. Er zijn echter dringend nog globale visies nodig i.v.m. de musea, een congrescentrum en beursgebouw, fuifzalen, de bestemming van vrijkomende kerken, kloosters en kantoorgebouwen, ... De stad staat voor grote uitdagingen die zowel positief als negatief kunnen zijn voor de erfgoedwaarde en leefbaarheid.

Ook toekomstgerichte visies i.v.m. het toerisme, de verkeers- en parkeerproblemen, de Stadsvaart, de heraanleg van de ring, de verdere ontwikkeling van de NMBS-site aan het station, de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de Bombardier-site, de verduurzaming van het bouwkundig erfgoed, ... verdienen aandacht. Streef in al dergelijke projecten een maximale inspraak en echte participatie van de Bruggelingen na.

2

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 8 tot 10

Vorige pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4