Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 5 tot 7

10-puntenprogramma voor een mooi en leefbaar Brugge

5. De verkeersleefbaarheid van de stad verbeteren

De stad toegankelijk houden maar onnodig verkeer zoveel mogelijk uit het stadscentrum weren. Circulatieparkings moeten vermeden worden, en dit zeker in rustige wijken met smalle straten. De circulatie van de stadsbussen door de binnenstad dient herdacht te worden. Zware vrachtwagens en toerismebussen moeten zoveel mogelijk buiten het centrum blijven. Een handhaving van de snelheidsbeperkingen is eveneens noodzakelijk.

Voor de hinder door de bussen van de Lijn is nog steeds geen bevredigende oplossing gevonden. De toegang van zware vrachtwagens en toerismebussen tot het stadscentrum moet tot het strikt noodzakelijke beperkt worden. Ook voor de parkeerproblemen en de randparkings wordt er nog geen globale en duurzame oplossing voorgesteld. Een verdere aantasting van de groene ruimte dient vermeden te worden.

6. Een evenwichtige ontwikkeling van de binnenstad nastreven

Winkels, drankgelegenheden, restaurants, hotels, dienstverlening en kantoren brengen leven in de stad. Concentreer de handelszaken en administratieve diensten niet buiten het stadscentrum. Om de woonfunctie niet verder onder druk te zetten is een echte hotelstop vereist, dienen de op de toeristen gerichte zaken binnen een beperkte zone ('Gouden driehoek') te blijven en moet een wildgroei van studentenkamers vermeden worden.

Het Stadsbestuur geeft een slecht voorbeeld met het wegtrekken van de stadsdiensten uit het centrum. De hotelstop wordt niet alleen omzeild door de uitbreiding van bestaande hotels met aanliggende panden maar ook door vakantiewoningen, B&B's en Airbnb. De toenemende toeristisch druk wordt een bedreiging voor de erfgoedwaarde van de stad en zijn minder bemiddelde bewoners. Het is niet denkbeeldig dat het massatoerisme het cultuurtoerisme zal verdringen. Voer meer promotie voor meerdagstoerisme in plaats van het eendagstoerisme verder te stimuleren.

Brugge is geen vakantiedorp. Verhinder Airbnb zonder uitzondering, ofwel door een reglement, hetzij door hoge taksen die deze verhuur oninteressant maken. Eis dat B&B's beperkt worden tot huizen waar de eigenaar of bestendige huurder woont en die niet meer dan drie gastenkamers tellen. Ontmoedig door hoge taksen ook de uitbating van vakantiewoningen. Belet de ontwijking van de hotelstop en voer bovendien een kamerstop in.

2

Vermijd een te eenzijdige bouw van complexen met appartementen die vooral de vergrijzing van de binnenstad in de hand werkt. Stimuleer daarentegen investeringen in betaalbare, kleinschalige en duurzame woonprojecten gericht op het aantrekken van jonge inwoners.

De grote ketens hebben de meeste Brugse zaken reeds uit de voornaamste winkelstraten verdreven. Dit resulteerde in leegstaande bovenverdiepingen en doodse straten 's avonds. Veel gewone bakkers, beenhouwers en winkeliers zijn al uit het stadscentrum verdwenen en er doken steeds meer nachtwinkels op. De verder oprukkende op toeristen gerichte zaken verdringen nu ook de eigen kantwinkels uit het toeristisch centrum. Het Stadsbestuur slaagt er blijkbaar niet in om deze ontwikkeling te stoppen. Er zijn dringend effectievere maatregelen nodig zoals bijvoorbeeld in andere steden ingevoerd werden.

7. Een herhaling van de fouten uit het verleden vermijden en deze fouten wegwerken

De "juistschaligheid" van de gebouwen en de fijnmazigheid van het stadspatroon eerbiedigen en herstellen. Grootschalige, onaangepaste nieuwbouw die niet in harmonie is met de historische omgeving beletten. Projectontwikkelaars en architecten intomen om storende architectuur te vermijden. Voorbeelden van geslaagde nieuwbouw promoten en kansen grijpen om de fouten uit het verleden te herstellen. De architecten en projectontwikkelaars er voor waarschuwen dat niet alles kan op het gebied van architectuur (stijl, volume, hoogte, parcellering,...). Het aanpassen van bestaande gebouwen aan de hedendaagse eisen wordt hierdoor niet onmogelijk gemaakt maar moet met respect voor de waardevolle elementen gebeuren. Prestigeprojecten en "folietjes" vermijden, zeker in de huidige financieel-economische crisis.

Leer uit de fouten van het verleden. Pas de bouwvoorschriften en decreten voor iedereen gelijk en correct toe. Vermijd alle belangenvermenging bij het beoordelen van stedenbouwkundige dossiers en geef niet toe aan de druk van projectontwikkelaars. Stel de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon en de Expertencommissie Unesco (ECU) samen uit deskundigen met voeling voor het historisch erfgoed. Verbreed ook de bevoegdheid van deze adviserende Commissies tot het deel van de panden achter de gevels en tot straatmeubilair.

De bufferzone rond het stadscentrum en de omgeving van de stad worden nu ook bedreigd door hoogbouw. Hoewel het actueel economisch beter gaat blijven prestigeprojecten en 'folies' onaanvaardbaar. Er zijn in de stad belangrijker noden dan allerhande modieuze projecten.

2

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 5 tot 7

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4