Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 3 tot 4

10-puntenprogramma voor een mooi en leefbaar Brugge

3. Groene zones en open ruimtes beschermen

De groene zones en open ruimtes zijn essentieel voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Laat de mooie binnentuinen niet volbouwen door projectontwikkelaars. Het "privatiseren" van de openbare pleinen voor commerciƫle activiteiten dient eveneens beperkt te worden. De Markt en de Burg zijn steeds minder vrij en het wordt moeilijker om de monumentale gebouwen in al hun pracht te bewonderen. Er dient een goed evenwicht gezocht te worden tussen toerisme, ontspanning, cultuur en eerbied voor het groen en erfgoed.

Het gevaar is groot dat de vrijkomende binnentuinen en in het bijzonder de kloostertuinen in handen van projectontwikkelaars vallen, grotendeels volgebouwd worden en verloren gaan. De vele evenementen in het historisch centrum van Brugge en de uitbreiding van de terrassen tasten het karakter van de stad aan.

Volg en werk het reeds bestaande beleidsplan voor de groene ruimtes verder uit en maak het juridisch afdwingbaar. Ontwikkel gelijkaardige handleidingen voor de deelgemeenten. Bescherm waar mogelijk de kasteelparken, open ruimtes, groene dorps- en stadsgezichten en erfgoedlandschappen. Vernietig geen gezonde bomen bij het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken wanneer boombesparende technieken kunnen toegepast worden.

Het argument dat de stad "hip" en "bruisend" moet zijn wordt teveel gebruikt om initiatieven en projecten toe te laten die het karakter en de leefbaarheid van de stad aantasten. Onaangepaste evenementen komen ook het toerisme niet te goede. De grote meerderheid van toeristen bezoekt Brugge niet om onaangepaste of middelmatige moderne architectuur te zien. Dit geldt ook voor moderne kunst. De Stad is zijn toeristisch kapitaal aan het vernietigen.

Naast de Markt worden het Simon Stevinplein, het Jan van Eyckplein, het Huidevettersplein, de Eiermarkt, de Predikherenrei, het Wijngaardplein, ... reeds gedeeltelijk of zelfs grotendeels ingenomen door terrassen. Een verdere versoepeling van het terrasreglement is onaanvaardbaar. Het Stadsbestuur mag niet toegeven aan de druk om de terrassen in de winter te laten staan. Een strikte controle van de terrasvergunningen is nodig om nog meer wildgroei te vermijden.

2

4. Het archeologisch en industrieel erfgoed eerbiedigen

Het vernietigen van het bodemarchief zonder ernstig archeologisch onderzoek is onaanvaardbaar. Wat gebeurde bij de aanleg van de trappen aan de Sint-Salvatorskathedraal getuigde van een totaal gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten van onze voorouders en is niet voor herhaling vatbaar.

Dit was toch opnieuw het geval bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het herhaaldelijk ontkennen van de feiten deed de geloofwaardigheid van de betrokken instanties geen goed. Er werden recent nog scherven en botresten door een voorbijganger gevonden in het grasperkje aan de kerk.

De intergemeentelijke archeologische dienst dient een bijkomende archeoloog aan te stellen om de Unesco werelderfgoedzone en haar onstaansruimte wetenschappelijk te onderzoeken, onafhankelijk van bouwheren van grote bouw- en wegenwerken.

Ook het industrieel erfgoed mag niet vergeten worden. Het gebrek aan belangstelling voor het redden en opstellen van een gedeelte van de Scheepsdalebrug, een unieke Vierendeelbrug, was en is onbegrijpelijk. Arthur Vierendeel, de ontwerper van deze brug, woonde en werkte in Brugge. Hij geniet nog steeds internationale erkenning voor zijn Vierendeelprincipe voor het ontwerpen van bruggen en andere constructies.

2

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbewaking / 10 Punten programma 3 tot 4

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4