Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Walplein Congregatie 4

5. De meisjescongregatie van O.L.V. Onbevlekte ontvangenis van de O.L.V. parochie

In 1824 werd de congregatie van O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis ingericht door E.H. Boone in het kader van het klooster van de Colettienen, toen nog in de Zilverstraat gelegen. Soms wordt de congregatie ook O.L.V. Onbevlekt Ontvangen genoemd. In 1834 werd het bestuur van de congregatie overgenomen door diocesiane (= bisschoppelijke) priesters. Voor het begrip van congregaties en patronaten verwijzen we graag naar onze webpagina "Congregaties en Patronaten".

Toen in 1841 de zusters Colettienen verhuisden naar hun nieuw klooster in de Colettienenstraat in de O.L.V. parochie vonden de jongelingen en een deel van de meisjes van de congregatie een onderdak in het congregatiegebouw van de Sint- Salvatorparochie "de Germana" in de Oostmeers van de E.H. Petrus Tanghe. Een ander deel van de meisjes volgden de zusters Colettienen naar het klooster nabij de Katelijnestraat.

Rond 1870 heeft Henricus Mortier, onderpastoor van de O.L.V. parochie van 1869 tot 1872, de parochiale meisjescongregatie van de O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis op de Walplaats gesticht. In 1897 had deze congregatie een 300 tal meisjes en is daarmee een van de grootste in Brugge. Er was zowel een afdeling voor de kleine meisjes als voor de grote.

Congregatie Walplein 8

Hierboven het voorblad van de ledenlijst van de Congregatie op de Walplaats, opgesteld in 1888. Eigenaardig ligt bij verschillende raadsleden en leden het jaar van toetreding vóór 1870?

Na de tweede wereldoorlog ging de congregatie- en patronaatwerking achteruit en werd het congregatiegebouw in 1953 verkocht aan Henri III Maes van de brouwerij "De Halve Maan". Het wordt thans gebruikt door de brouwerij als opslagplaats en garage. Daarmee is het ganse terrein van de oorspronkelijke brouwerij "De Wulf" na heel wat bestemmingen als leerlooierij, brouwerij en congregatiegebouw overgegaan naar de concurrent "De Halve Maan".

Congregatie Walplein 9

Hierboven de actuele toestand van het congregatiegebouw.

U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Walplein Congregatie 4

Vorige pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4