Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Walplein Congregatie 3

4. Van brouwerij tot Congregatie

Na de dood van Jules Van Caillie werd het pakhuis en het erf verkocht aan E.H. Phillipus Allaert, pastoor van de O.L.V. parochie en onderpastoor Renatus De Bruyne. Zij dienden meteen in 1878 een bouwaanvraag in om het pakhuis om te bouwen naar een dubbele woning, die nu nog bestaat. Dit nieuwe gebouw heeft zijn uitzicht bewaard tot op de dag van vandaag (nu huisnr. 21 en nr. 22). De parochie gebruikte deze woning tot 1953.

Congregatie Walplein 6

Congregatie Walplein 7 Links in het plan is de oude toestand van het pakhuis weergegeven, rechts de nieuwe toestand met de dubbelwoning.

Maar van het congregatiegebouw zelf, in de kadastrale legger de zondagsschool genoemd, zijn geen bouwplannen te vinden tot nog toe. Wellicht was er geen aanvraag nodig als het pand niet aan de straatkant paalde. Het is redelijk aan te nemen dat het Congregatiegebouw rond datzelfde jaar 1878 is gebouwd.

Op het kadastrale plan van 1878 is de situatie nu als volgt. Pastoor Allaert en onderpastoor De Bruyne hebben zowel de woning C-1062c als de zondagschool met koer en doorgang naar de Walplaats C-1062d in eigendom.

Congregatie Walplein 8

In 1883 werden, via de successie van pastoor Allaert, Petrus De Brabandere (vicaris generaal) en Renatus De Bruyne, de onderpastoor, elk voor de helft eigenaar. Amélia Van Haecke werd als dienstmeid de vruchtgebruikster van de volledige woning. In dat jaar werd de zondagschool ook vergroot aan de noordkant en De Brabandere en De Bruyne blijven elk voor de helft eigenaar ervan. De gekruist rechthoek links onder betekent een open plaats met overkapping.

Congregatie Walplein 9

Via de erfgenamen van De Brabandere werden in 1895 en 1907 respectievelijk de zondagsschool en de woning overgedragen aan Karel Janssens, priester, en "deelhebbers". Een bouwaanvraag in 1912 door onderpastoor Huys, als bestuurder van de "congregatie van de jonge dochters", om de toegankelijkheid van het congregatiegebouw te verbeteren duidt aan dat dit gebouw toen in beheer van de O.L.V. parochie was. In 1918 werden de woning en het Congregatiegebouw toegewezen als "overgangs aangifte" aan de kanunikken Camille Callewaert en Oscar Dignant. In 1924 werden huis en zondagsschool verkocht aan de Vereniging van de Parochiale Werken van het Aartspriesterdom van Brugge. In 1953 werden het congregatiegebouw en woning tenslotte verkocht aan Henri III Désiré Alphonse Maes. De woning C-1062e maakte in 1966 deel uit van een erfenisverdeling. Het Congregatiegebouw C-1062f werd samengevoegd met C-1065g en C-1065u op het terrein van de brouwerij "De Halve Maan".

U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Walplein Congregatie 3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4