Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Brug Waggelwater 5

Sindsdien wordt het treinverkeer steeds drukker, niet in het minst door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en er werd er gedacht aan een bijkomende spoorlijn. Ondertussen is er naast de oude spoorwegbrug een nieuwe spoorwegbrug aangelegd om het bestaande treinverkeer niet te onderbreken. Het is echter nog niet bepaald wat er met de oude brug zal gebeuren.

3. De omgeving van het Waggelwater

Kasteel Norenburg

In 1912 wilde men de bocht in de Oostendse vaart ter hoogte van het kasteel Norenburg (zie foto hierboven) rechttrekken met een doorsteek ten zuiden van dit kasteel. Het omwalde kasteel wordt al vermeld in 1562 en komt al op oude kaarten voor. Op de kaart van Pourbus ziet men een lange dreef vanaf de "Hooghe Brugghe" die leidt naar het domein. Pourbus vermeldt de naam echter niet. Zie ook de kaart van Ferraris uit 1777 en de reeds eerder getoonde kaart uit 1831. Het kasteel werd in 1823 grondig gerestaureerd.

Spoorbrug Waggelwater 18

Men is begonnen met het delven in 1912 maar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest men de werken halverwege stoppen. Na de oorlog heeft men het project niet meer opgenomen. Het is mogelijk dat men het opgedolven zand gebruikte voor zandwinning voor de aanleg van de talud van de spoorwegbermen van de verhoogde spoorlijnen. In ieder geval houden we er nu een prachtige groene zone aan over, waarmee de naam Waggelwater werd verbonden. Het Wag(g)elwater is echter een naam die al sinds 1817 voorkomt. (Zie ook de eerder getoonde kaart uit 1837). We weten niet waar de naam vandaan komt, tenzij de naam te verbinden is met de bocht in het kanaal aldaar.

Dit gebied sloot aan bij de houtkaai, waar zich de uitgebreide houthandel Van Serweytens (zie foto van de houtkaai in 1890 hieronder) en de drukkerij Desclée-De Brouwer bevond. Het gebied werd door de aanleg van het verbindingskanaal en de spoorweg afgezonderd van de rest. Ten tijde van de aanleg van de spoorwegbrug bevond zich daar de haringrokerij van Carlier. In 1971 werd het bedrijf opgedoekt en werd het gesloopt om plaats te maken voor de transformatieinstallatie van E.B.E.S. (Engie)

Spoorbrug Waggelwater 20

Spoorbrug Waggelwater 19

Ten Zuiden van het kasteel Norenburg lag het goed "ten Leempit". Dit goed wordt op verschillende kaarten van de grotere omgeving vermeld. Zie bijvoorbeeld de kaart uit 1645 hieronder, wel aangeduid als "Leen pit". De huidige Leemputstraat is nog een restant van de weg naar dit goed. De weg werd door de tweede omwalling van de stad Brugge afgesneden van zijn bestemming. Er waren verschillende leemputten in de buurt. o.a. de naam van de straat Leemputten aan de Peter Benoitstraat herinnert eraan.

Spoorbrug Waggelwater 21

Aan de overkant van het kanaal ter hoogte van het voormalige Tempelhof bouwde de familie Delhaize in 1911 een borstelfabriek.

Spoorbrug Waggelwater 22

U bevindt zich hier: Start / Erfgoed in gevaar / Brug Waggelwater 5

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4 5 6 7