Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Schilderskapel 3

4. De neogotische situatie

Voor de bouwaanvraag van de neogotische verbouwing van 1887 van de kapel werd een schets van de buitenkant opgemaakt. Ter gelegenheid van de verbouwing werd ook het grondplan van de oude kapel opgemeten, waarop de kapel in neogeotische stijl werd herbouwd. Bemerk ook het graf van Guillaume de Montbléru in het schip.

De Schilderskapel 10

De Schilderskapel 11

Enkele zichten op het neogotisch interieur van voor de verbouwing van 1961, hier nog met de drie pilaren. In 1961 werden de pilaren weggenomen en de last overgebracht op de steunberen. Op de twee onderste foto's ziet u links de zijbeuk met het Maria-altaar, en rechts de hoofdbeuk. Bemerk op deze laatste foto de plafondschilderingen die achter het huidige vals plafond bewaard zijn gebleven.

De Schilderskapel 12

De Schilderskapel 13

5. De huidige situatie

De huidige kapel gezien vanaf de ingang van het "Nunnegat" met de uitkragende fries onder de kroonlijst. De tweeledige spitsbogen zijn aan de buitenzijde behouden maar aan de binnenkant deels afgedekt. De brandglazen zijn nieuw en zijn het werk van de Brugse glazenier Cyriel Maertens.

De Schilderskapel 14

De Schilderskapel 16

De Schilderskapel 17

Zicht op het vernieuwde interieur met de Calvariegroep. Links toen de kapel nog werd gebruikt voor de kerkdienst. Bemerk de aanwezigheid van de eerder vermelde twee beelden. Rechts het interieur na de ontwijding, gebruikt als multifunctionele ruimte.

De Schilderskapel 18

Boven het huidige vals plafond is de beschilderde houten zoldering en het prachtig beschilderde kruisbooggewelf van het koor bewaard. Bemerk ook de aanzet van de bovenkant van het vals plafond en van de opgemetste binnenkant van de spitsboogvensters.

De Schilderskapel 19

De originele gotische schildering van de Engel Gabriël die troont boven het troosteloos vals plafond. De muurschilderingen dateren uit 1898 en werden volgens de teksten van het Sint-Jozefinstituut door Coucke geschilderd. Hoogstwaarschijnlijk is hier Samuel of Eloi de zoon van Samuel Coucke, de beroemde Brugse glazenier uit de Korte Vulderstraat bedoeld.

De Schilderskapel 20

Ook het Sint-Jozefbeeld boven de ingang van het Nunnegat in de Noordzandstraat, het steegje dat naar de kapel leidt, is vermeldenswaard. Vermoedelijk van de hand van de beeldhouwer Pieter De Wispelaere. Historisch gezien had hier ook een beeld van Sint-Lucas kunnen staan.

De Schilderskapel 21

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedbeschrijving / De Schilderskapel 3

Vorige pagina --- Volgende pagina

Klik hier voor de overige pagina's:

1 2 3 4