Wulfhagestraat 4-6: verregaande verwaarlozing
Wie van Brugge houdt en zijn stad respecteert, renoveert op tijd
   
   

Aan het begin van de Wulfhagestraat
nrs 4 en 6 staan enkele panden te verkommeren
(tot ze rijp zijn voor de afbraak?)

Nochtans zijn het beeldbepalende en waarde-
volle erfgoedpanden . Het pand nr 6 staat vermeld in de inventaris van het waardevolle erfgoed. Er zijn nog bouwdelen uit de 17de eeuw. aanwezig. De panden verdienen gerenoveerd te worden.

Nu zijn ze een kankerplek in het straatbeeld,
geen reclame voor de zaak die erin huist en ze
getuigen niet van fierheid en liefde voor de stad.

 

 

De goten zijn in lamentabele toestand. Geen wonder dat het groen er weligt tiert en zo de gevel en wellicht ook het interieur doen wegteren . We zijn voor groen maar natuurlijk niet op deze plaats.

Ook het schrijnwerk is door en door rot. Dat is dringend aan vernieuwing toe (met behoud van de roedeverdeling)

Het linkergedeelte van nr4 is er zeer erg aan toe.
Waarschijnlijk is dat vroeger een winkel geweest
maar is nu totaal verkommerd en dat met zo een uitgelezen ligging.

Ook hier is het schrijnwerk helemaal vort: tijd voor renovatie vooraleer er vensterglas en steenbrokken naar beneden vallen.

De kapotte goten vormen een ideale voedingsbron voor een weelderige maar het metselwerk verterende planten groei.

Dit geïnventariseerde pand nr 6 schijnt moeizaam te leunen tegen zijn buren. Zou het , anders uit elkaar vallen? Er is blijkbaar een
totaal gebrek aan eerbied voor dit eerbiedwaardig pand zowal vanwege de eigenaar als vanwege de stad.
Zij dienen dit pand te onderhouden en te renoveren als een goede huisvader resp.te bewaken als een goede burgervader.

Het is in triestig hoe het schrijnwerk, de gevel, de beschildering en de bescherming van het metselwerk verregaand verwaarloosd is.

Hier nog een laatste foto als uitsmijter. Let ook nog op de ontspanningsbogen in het metselwerk.

 


We hopen dat de zorgwekkende toestand van deze panden de eigenaar en de stad er toe aanzetten om zo vlug mogelijk te renoveren om zo verder verval te vermijden.
Zo kan nog voorkomen worden dat latere renovaties nog kostelijker worden of erger nog niet meer mogelijk zouden zijn:
maar erfgoed dat verdwijnt is verdwenen voor altijd, onherroepelijk.