Minnewaterpark Sulferbergstraat

ANNO 2009
OMGAAN MET OPEN RUIMTE
SCHAALVERGROTING IN DE BINNENSTAD
AANSLAG OP HET KARAKTER VAN DE STAD

In 1962 werd een grootse nieuwbouw tussen de Sulferbergstraat en Minnewaterpark ingeplant. Deze nieuwbouw zou tot stand gekomen zijn zonder bouwvergunning.
Op het terrein werden toen de laatste doch verwaarloosde resten gesloopt van een lusthuis uit 1752.
Dat dit gebouw te grootschalig is voor de buurt is duidelijk. Het vergunnen van de vernieuwing en het toestaan van een behoorlijke uitbreiding van het complex is onbegrijpelijk.
Luchtfoto van voor de aanvang van de werken uit Microsoft Virtual Earth
Ook door het rooien van een aantal bomen op het terrein maakt het nieuwe appartementencomplex ondertussen deel  uit van het minnewaterpark.