Langestraat 47, Verbrand Nieuwland

ANNO 2009-2010
AFBRAAK VAN EEN BUITENGEWOON INDUSTRIEEEL COMPLEX
BOUWEN GROOTSCHALIG APARTEMENTS- EN WINKELCOMPLEX DAT GEEN ENKELE RELATIE MET DE OMGEVING HEEFT - AANSLAG OP HET KARAKTER VAN DE STAD

Brouwerij "De Gouden Boom" wordt grotendeels afgebroken.
Dat de af te breken gebouwen een harmonieus evenwicht vormen met de rest van het straatbeeld mag duidelijk zijn.
Het geheel is te wijten aan het feit dat de opeenvolgende brouwers in de 19de en eerste helft 20ste eeuw hun industriële gebouwen naar de straat toe aangepast hebben. Weliswaar in neostijlen en in armonie met het overheersende straatbeeld. Dit uit respect voor de omgeving.
In het industriële complex werden ook een aantal oude gebouwen uit 18de en 17de eeuw geïntegreerd.
Deze worden alleen omwille van hun ouderdom en deels omwille van de  bescherming ongemoeid gelaten.

                                                                                                (Luchtfoto uit Microsoft Virtual Earth)

Na de verkoop van de brouwerij werden er blijkbaar geen onderhoudswerken meer uitgevoerd. Door het verwijderen van bepaalde brouwerij-installaties zijn er openingen in de bedakingen ontstaan die niet meer gedicht worden.
Langs de zijde van het Verbrand Nieuwland heeft jarenlange verwaarlozing er toe geleid dat een (17de eeuws?) kruisvenster verminkt wordt. Een boompje kan er rustig zijn gang gaan.
Met de verwaarlozing van de gebouwen wordt een “stadskanker” in de hand gewerkt die dan later als argument gebruikt wordt om het complex met de grond gelijk te maken.

In andere steden zien we dat herbestemmingen van industriële complexen leiden tot zeer verrassende resultaten. Niemand zal tegenspreken dat ook buiten het museumgedeelte van Brouwerij “de Halve Maan” er een buitengewone sfeer heerst die een verrijking is voor de stad.
Afbraak en een volledige nieuwbouw zijn een gemakkelijkheidoplossing die economisch alleen interessant is op korte termijn.

Een gedeelte van het complex met omsloten binnenpleintje zou bijvoorbeeld ideaal geweest zijn om het jeugdhuis in te vestigen. Het jeugdhuis dat men nu al zo lang en met zoveel moeite in allerlei historische huizen, waaronder een 16de eeuws beschermd monument’ probeert onder te brengen.