hoe deze website raadplegen:

Door op de knoppen in het menu hiernaast te klikken opent u een webpagina. Sommige webpagina's zijn langer dan het scherm. U kunt het vervolg van de pagina zien door naar beneden te scrollen. Als u sommige foto's, die zich openen door te klikken op een bijlage, niet volledig ziet ,scroll dan naar beneden.
Door op de knoppen voorzien met een pijltje te klikken opent zich een submenu. Sommige submenu's zijn langer dan het scherm. Om ze volledig te zien scroll naar beneden.
Bovenaan de pagina ziet u het pad van de pagina. Door op home te klikken komt u terug op deze home pagina.

laatste update : 11.07.2017

*********************************************************************

Het Wevershof

Tijdens de erfgoeddagen op 22 en 23 april 2017 werd door onze vzw een wandeling georganiseerd over een snelle verbindingsweg die indertijd het Sint-Janshospitaal verbond met de Minnewaterkliniek.

De verbindingsweg was dwars door het "Wevershof" getrokken en het bleek dat heel wat mensen niet vertrouwd waren met het "Wevershof" en zijn bouwgeschiedenis.
Er bestaan ook nogal wat misverstanden over die geschiedenis, daarom hebben we besloten daarover wat meer te vertellen voor de geïnteresseerd Bruggeling.

Wat is de oorsprong van de site? Welke activiteiten gebeurden er?, Wie heeft het werkmansbeluik gebouwd en wanneer? Hoe werd het werkmansbeluik een Godshuis? Hoe was de verhouding met de buren, de meubelfabriek van de gebroeders Claeys?

 

zo zag het overbevolkt Wevershof eruit rond 1900
als werkmansbeluik (foto Watteyne)

We hebben die bouwgeschiedenis verdeeld over 4 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Wevershof" en dan op een van de 4 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting over de bouwgeschiedenis van het Wevershof (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
Het Wevershof, bouwgeschiedenis tot 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof, bouwgeschiedenis vanaf 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof en de meubelfabriek Claeys (klik hier om direct op deze pagina te komen)

 

zo ziet het Wevershof er thans uit als Godshuis stichting "Leon De Meulemeester"

*********************************************************************
vorige onderwerpen, eventueel geactualiseerd
*********************************************************************

Het Poortgebouw en de Viaduct
over de Zonnekemeers en de verbindingsweg tussen het Sint-Janshospitaal en de Minnewaterkliniek

Tijdens de erfgoeddagen op 22 en 23 april werd door onze vzw een wandeling georganiseerd over een snelle verbindingsweg die indertijd het Sint-Janshospitaal verbond met de Minnewaterkliniek . Interessante restanten en punten van belang van de verbindingsweg werden uit de doeken gedaan. Bijvoorbeeld: wat gebeurde er met de tunnel onder de Sebrechtsstraat? Wat blijft erover van de gracht rond het begijnhof?.

We geven op deze website voor de geïnteresseerde liefhebber van de Brugse geschiedenis een uitgebreide uiteenzetting van de weg en van de randgebeurtenissen met vele documenten, foto's en kaarten.

Voor de connectie naar de betrokken pagina ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Zonnekemeers" en dan op de knop "viaduct en Poortgebouw" of klik hier om direct op de pagina te komen

Beschrijving van de vroegere Verpleegsterscholen op oud Sint-Jan

Nu ook de laatste school voor verpleegkundigen de site van Oud Sint-Jan verlaten om zich in Sint-Michiels te vestigen is het hier op zijn plaats om de geschiedenis van de scholen voor verpleegkundigen op de site Oud Sint-jan naar voren te brengen. De bouwgeschiedenis van de lokaties waar die scholen allemaal gevestigd werden komt aan bod maar ook de geschiedenis van verpleegkundigen en hun onderwijs zelf. 

Daar we zelf geen specialisten zijn in de verpleegkunde hebben we de geschiedenis van de verpleegkunde beperkt tot een algemene maar toch overzichtelijke lijn met vele foto's. We zijn er ons van bewust dat deze pagina's nog voor verbetering vatbaar zijn en graag hebben we dus reacties van mensen die bijkomende inlichtingen kunnen veschaffen of kunnen verwijzen naar onnauwkeurigheden.

Hieronder vindt u de connecties naar de betrokken pagina's via de menu of via een directe link.

De geschiedenis van de kraamkliniek en de vroedvrouwen:

Druk bij de rubriek "erfgoedpanden beschrijving" op de knop Oud Sint-Jan en dan op de knop" De kraamkliniek 1910, Oostmeers 17, geschiedenis van de zusters vroedvrouwen
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

Druk bij de rubriek "erfgoedpanden beschrijving" op de knop Oud Sint-Jan en dan op de knop" De kraamkliniek Oostmeers 17, bouwgeschiedenis"
-- of( klik hier ) om direct op de pagina te komen

De geschiedenis van de verpleegsters en andere verpleegkundigen:

Druk in de menu op de knop : erfgoedpanden beschrijving, dan Oud Sint-Jan site en omgeving, dan op de knop de geschiedenis van de verpleegsterschool Sint-Jan en Sint-Elisabeth
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

Druk in de menu op de knop erfgoedpanden beschrijving, dan Oud Sint-Jan site en omgeving, dan op
de knop:
-- de Sint-Elisabethverpleegsterschool, Walplaats 38, bouwgeschiedenis,a (=tot 1905)
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Elisabethverpleegsterschool, Walplaats 38, bouwgeschiedenis,b (= vanaf 1905)
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Janverpleegsterschool,Oostmeers 27, bouwgeschiedenis
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Janverpleegstroppasterschool, Zonnekemeers 18-20, bouwgeschiedenis
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

 

*********************************************************************
oudere onderwerpen, eventueel geactualiseerd
*********************************************************************

Heraanvraag van de bescherming van de oude Kraamkliniek Oostmeers 17

Bij de vorige beschermingsaanvraag in 2009 werd de historische en architecturale waarde erkend en werd een voorlopige bescherming van 1 jaar toegekend. De stad Brugge was de enige die bezwaar aantekende en vooral omwille van de toen nog geplande ondergrondse parking voor 500 rotatie parkeerplaatsen in 5 ondergrondse verdiepingen in een bouwput van meer dan 25m diep.

Dat plan is gelukkig niet doorgegaan. We vroegen op 7 juni 2016 opnieuw de bescherming aan bij de dienst beschermingsaanvragen van het Gewest in Brussel, maar tot nog toe mochten we nog altijd geen bericht ontvangen zelfs geen ontvangstbericht

 

 

 

************************************************************************************************************ Verwaarlozing van ons erfgoed

In het kader van onze erfgoedactiviteiten brengen we regelmatig een verwaarloosd pand in de Brugse binnenstad in de aandacht

Niettegenstaande Brugge niet slecht scoort op gebied van krotten of leegstand, stellen we toch vast dat er verschillende waardevolle panden niet goed onderhouden of gerenoveerd worden.

*********************************************************************

VERVOLG
De Magdalenakapel in de Nieuwe Gentweg 110, een pand uit 1430 met een rijke geschiedenis.

het terrein van de KTA in de Jacobinessenstraat werd verkocht aan de stad Brugge. Het is nu aan de stad Brugge om de kapel en het passantenhuis te beschermen. De Monumentenwacht hebben in augustus het pand onderzocht en een verslag opgemaakt. Dit verslag mochten we niet ontvangen. We vertrouwen er nu op dat de stad Brugge wel de restauratie van dit beschermd pand spoedig tot een goed einde zal brengen onder leiding van de stadsarchitect Leentje Gunst. We volgen dit verder op.

Volgens het eigen erfgoeddecreet van het gewest is de eigenaar verplicht het beschermde pand te onderhouden en te renoveren. Het doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de betrokken instellingen en de verantwoordelijke personen om hun en ons patromonium, tegen het decreet in, zo te laten aftakelen.

Het stutten en het laten herstellen van 1 dakkapel door de leerlingen houdt de aftakeling van het pand niet tegen, zeker niet als er dan nog geen venster in zit.

 


We zijn in 2011 gestart met het aanklagen van de meer dan schandelijke toestand waarin de H.Magdalenakapel zich toen al jarenlanlang bevond.

 

We stellen eind november 2015 vast dat de Magdalena kapel nog altijd niet gerenoveerd is.

(vervolg juni 2016) Ondertussen zijn die planten weggenomen maar groeien er alweer nieuwe . Het kruis op het torentje is nu weg! Het verval gaat met rasse schreden verder.

(klik hier) om direct op de algemene tekst met de vele foto's van de verwaarlozing te komen.

**************************************************************************************************************
We vragen ook nog steeds aandacht voor de site van het Theresianeklooster (Weyler kazerne) Achiel Van Ackerplein 3

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

**************************************************************************************************************

het verwaarloosde beschermde huis Sebrechts in de Beenhouwerstraat 24.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

******************************************************************************************************************

Het waterreservoir en sas van de voormalige hongersnoodmolen, een oude watermolen, bij het Sint-Arnoldus poortje aan het Minnewaterpark en aan het einde van de Katelijnevest.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

*****************************************************************************************************************

het beschermde huis d'Hanins de Moerkerke, Witte leertouwerstraat 1.

Dit beschermd pand staat al jaààren te verkommeren. Tijd dat de stad initiatieven neemt om een restauratie af te dwingen. Bij het actualiseren op 15-10-2016 kregen we het bericht dat het huis en domein verkocht zijn . We willen wel opvolgen dat de nieuwe eigenaars dit beschermd huis en domein in ere herstellen.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

*****************************************************************************************************************

 
de viaduct over 't Zonnekemeers

De viaduct over 't Zonnekemeers met zijn nu nog bestaand en beeldbepalend poortgebouw maakte deel uit van de interne nu grotendeels verdwenen verbindingsweg tussen het Sint-Jans ziekenhuis en de Minnewaterkliniek in de Sebrechtsstraat (nu WZC).

We vroegen in 2009 de bescherming aan, waar we de geschiedenis en de achtergrond van dit pand bespraken. (klik hier) om direct op de pagina van de beschermingsaanvraag te komen.

Dit pand staat op de inventaris van het waardevol onroerend erfgoed.
Het is dringend te renoveren of op zijn minst bewarend te restaureren.
(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing. Bij het actualiseren op 15-10-2016 stellen we vast dat men begonnen is met het restaureren van het dak: dat is een goed punt.

**********************************************************************

**********************************************************************

Het 10 puntenprogramma van de Brugse Erfgoedkoepel

De Erfgoedkoepel is een samenwerkingsverband van Brugse erfgoed- en milieuverenigingen. Maken er o.a. deel van uit: Marcus Gerards vzw , Brugge die Scone vzw , S.O.S. voor een leefbaar Brugge en Erfgoedforum Brugge vzw ( www.erfgoedforumbrugge.be ) en verschillende buurt- en actiegroepen.

We hebben het 10 puntenprogramma van de Erfgoedkoepel opgenomen in onze website onder de rubriek Erfgoedbewaking / Erfgoedkoepel 10 puntenprogramma. Het 10 puntenprogramma bevat aanbevelingen aan de stad Brugge om een harmonische en leefbare Brugse binnenstad te bevorderen en om het erfgoed in ere te houden.

(klik hier) om direct op de algemene tekst vanhet 10 puntenprogramma te komen.